B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203488 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2019 van 4 april 2019 Rolnummer 6781 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 7, 9 en 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verw Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019041468 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2767 van 30 juni 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 augustus 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 105,10 wordt, vanaf 1 augustus 2019, de bedragen van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd : A. Ziekte- (...) I. Regeling voor werkn type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013730 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013731 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019041454 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2766 van 30 juni 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013924 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt de heer Nico DECONINCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013801 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019 en met ingang van 1 mei 2020 wordt aan de heer Jozef BOCKAERT, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal - klas(...) Het is de heer Jozef B type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019041467 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2741 van 24 mei 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019041531 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 2742 van 24 mei 2019, wordt kolonel vlieger **** ****. **** op 15 juli 2019, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal vlieger **** type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041514 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot herziening van bepaalde leeftijdsgrenzen voor de externe en interne werving van militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013898 bron federale overheidsdienst justitie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, wordt de heer Alain CAMUS, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019041486 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Landmacht. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit ****. 2746 van 29 mei 2019, wordt luitenant-kolonel ****. **** op pensioen gesteld op 1 maart 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019, wordt met ingang van 1 augustus 2019, Mevr. DE BONDT Jente, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelinge type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019, wordt met ingang van 1 augustus 2019, de heer ASSARRAKH Younasse, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché bij de Algemene Directie Dienst Vreemd type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019030773 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2751 van 7 juni 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Zij ga type koninklijk besluit prom. 08/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019 wordt de heer Jack VISSERS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone SCHOTEN voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013980 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Eretekens in de Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II, Mevr. HANTSON Francine, administratief medewerker bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en ma Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019030774 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2762 van 14 juni 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van n Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019030776 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2764 van 30 juni 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013614 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, wordt de heer Bart VANNEROM, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overee type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013981 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013979 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Ereteken in de Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019 wordt benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde, Mevr. LANGENDRIES Lutgarde, Marcella, Angèle, Dominica, administratief deskundige bij het Instituut voor de gelijkheid Zij za type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de migratielimieten voor chroom type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013713 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019, wordt de heer Christophe MEYER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013930 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-cult type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013954 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 05/08/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikel 25 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van FLEXTRA INTERIM NV als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 31/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041764 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041803 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2019 tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en opheffing van bijlage 2 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende het opvangverlof en het pleegzorgverlof voor de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van meerderjarige personen met een dubbeldiagnose en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskoste type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041743 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de verkeerskunde en de mobiliteit als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203641 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 wordt op 16 mei 2019 's avonds eervol ontslag uit haar functies van Kabinetschef van de Minister-President verleend aan mevr. Laurence Glautier. Bij besluit van de Bij besluit v type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203640 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij besluit van de Waalse Regering van 9 mei 2019 dat in werking treedt op 15 mei 2019, wordt de opdracht van de heer Bernard Poivre als bijzondere commissaris van de Regering bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Logis Q type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203638 bron waalse overheidsdienst "Agence du Numérique" Bij besluit van de Waalse Regering van 9 mei 2019 dat in werking treedt op 9 mei 2019, worden de wijzigingen in de statuten van het "Agence du numérique" (Agentschap D(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203639 bron waalse overheidsdienst "Commissariat général au Tourisme" . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 dat in werking treedt op 1 juli 2019, wordt mevr. Vanessa Grandgagnage, attaché, bevorderd door v(...) type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013788 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsoperatie van de centrumwijk te Bertrix type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013789 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsoperatie van de wijk Elouges te Dour type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013790 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de omtrek en de stadsheroplevingsoperatie "Place Capouillet" te Waterloo type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013787 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsoperatie van het hypercentrum te Aarlen type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013851 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Mottes » te Grand-Leez type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013852 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende Natuurreservaat "Préelles" te Hensies type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013786 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de omtrek en de zogenaamde stadsheroplevingsoperatie "Parc Léopold" te Aarlen

decreet

type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203496 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 juni 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 juni 2019, heeft Raf Geurts beroep Die zaa type bericht prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203493 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 juni 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 juni 2019, heeft de Politierechtbank te Eupen, afdeling Eupen, de volgend « 1. S

document

type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203708 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Financiën: Selectienummers: BNG18194 - BNG18183 - BNG18188 -BNG18195 - BNG19002 - BNG19001 - BNG18194 - Fiscale dossierbehe(...) Er zijn 15 laureaten. type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203450 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren voor de beoordeling van het overheidsbeleid (niveau A2) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : ANB19014 Solliciteren kan tot 26/08/2019 via www.selor.be De ge(...) Geef het se type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203710 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19010 Solliciteren kan tot 30/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203693 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-projectmedewerkers (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB19023 Solliciteren kan tot 26/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Financiën: Selectienummers: BFG19001 - BFG18178 - BFG19002 - BFG18187 - BFG19003 - BFG19004 - BFG19001 - Fiscale dossierbeheerde(...) Er zijn 4 laureaten. type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019041773 bron federale overheidsdienst justitie Bekendmaking type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013910 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's Gemeente Sint-Jans-Molenbeek. - Vernietiging Bij besluit van 11 juli 2019 wordt de beslissing van 19/06/2019 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek een presentiegeld a type document prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013854 bron federale overheidsdienst justitie Bekendmaking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041811 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de validering van de vaardigheid van "Regisseur" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de validering van de vaardigheden op h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013920 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van een aanbestedingsprocedure voor de toewijzing van radiofrequenties bestemd voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge radiogolven

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013709 bron federale overheidsdienst financien Ontslag van ambtswege. - Vernietiging Bij arrest nummer 244.593 van 23 mei 2019 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 29 maart 2018 vernietigd dat de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege oplegt aan de heer AKIEWA OSMAR, Eddy

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013802 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij beslissing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 mei 2019, en wegens bepaling van de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de verlening van de subsidies aan de investeringen van gemee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013897 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019 wordt Mevr. Vincke Rani tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang v Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019041547 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2748 van 7 juni 2019: **** aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier, **** ****., wordt op 1 juli 2018 benoemd in de graad van onderluitenant in he De ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019030785 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** van de **** Militaire **** (****) ****(...) 2. Taak

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203506 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 17 mei 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 juni 2019, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag geste « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203505 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 april 2019, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vr « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203499 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 6 juni 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 juni 2019, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende prejudiciële vraag « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013715 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019, wordt de heer Tom VANHOVE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse t Overeen type benoemingen prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013714 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019, wordt de heer Alexandre DORIA, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse t Overeen type benoemingen prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019013825 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019, wordt de heer Daniel BETCHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taal Overeen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013653 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de procedure van erkenning, intrekking van erkenning en sluiting van de ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en ziekenhuisactiviteiten

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203079 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2019 van 19 juni 2019 Rolnummer 6997 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 11, 5°, 15, 1°, 24, 4°, 43, 1°, en 47, 16°, van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 tot wijziging van he Het G type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019202599 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 7091 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 39 van het Vlaamse decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203078 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2019 van 19 juni 2019 Rolnummer 6979 In zake : het beroep tot vernietiging van hoofdstuk 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 22 december 2017 « houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreff Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/08/2019 numac 2019203593 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2019 van 18 juli 2019 Rolnummer 7153 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging en de vordering tot gedeeltelijke schorsing van de « Recueil des règles professionnelles 2019 » van de Franse Orde van advo Het Gr
^