B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019013894 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Keramieknijverheid. - Baksteennijverheid type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Keramieknijverheid. - Baksteennijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019013963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Magdalena IRZYCKA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019013895 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CertiOne, Rue Rempache, 13, 536 G-033 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019013957 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Nawal CHAOUI MEZABI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019013961 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Sophie LOBET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrek Overee type koninklijk besluit prom. 18/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013670 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013885 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van de InvestEU-erkenning van Participatiemaatschappij Vlaanderen al type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013908 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBG2AB-PR naar begrotingsartikels JB0-1JDG2AD-WT en JB0-1JDG2AA-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041757 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013883 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013884 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Bachelor in Dance als nieuwe opleiding van de Performing Arts Research and Training Studios vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot en organisatie van de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013878 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013882 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uit type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019203614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019203670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toewijzing van kosteloze broeikasgasemissierechten voor vaste installaties type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019203612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het vervoer van gevaa

decreet

type decreet prom. 04/04/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019203621 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid

document

type document prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019203717 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige BI Designers (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG19246 Solliciteren kan tot 09/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het se type document prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019013697 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 5 van de "Gids Autocontrole: aardappelen- groenten-fruit verwerkende industrie en handel" gedateerd op 07-06-2019 werd op 1-07-2019 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betre FVPHOUSE vzw Will type document prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019203690 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel applicatiebeheerders (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19274 Solliciteren kan tot 05/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013880 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041808 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041809 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden van "Intersectoraal begeleidend referent", "Stratenmaker", "Hulpkok grootkeuken" in het kader van het samenwerkingsakkoord v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013970 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 18 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013969 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013967 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Centre d'Action Laïque" als representatieve filosofische of religieuze vereniging waaraan radio- en televisie-uitzendingen op RTBF kunnen worden toegew type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013966 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 betreffende de samenstelling van de Raad van Advies opgericht bij artikel 22 van het decreet van 17 juli 2002 houde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013965 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2017 tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041810 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000 waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Dienste

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019013612 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Tweede lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep Bij ministerieel besluit van 22 juli 2019 werden de volgende leden van het gere - voor

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019203720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseur Veiligheid niveau 1 (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG19075 Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst type lijst prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019203721 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten Klimaatbeleid (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG19062 Deze selectie werd afgesloten op 12/06/2019. Deze lijst is 4 j

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019203714 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Tweetalige Calltakers Noodcentrale Brussel (m/v/x) (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19240 Solliciteren kan tot 10/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 13/08/2019 numac 2019203715 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Calltakers Noodcentrale Provincie Luik met kennis van Duits (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19207 Solliciteren kan tot 10/10/2019 via www.selor.be De ged(...) Geef het selec
^