B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019014003 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 28 juni 2019, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam Bij **** type wet prom. 26/03/2018 pub. 20/08/2019 numac 2019013862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2016-2018 tussen de Belgische Staat en het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019030804 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2789 van 20 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019030803 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2788 van 20 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013768 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2787 van 19 juli 2019, worden op 1 april 2019 de kandidaat-reserveofficieren ****. **** en ****. **** de **** aangesteld in de graad van onderluitenant in type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013758 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 2784 van 19 juli 2019: Worden aangeduid voor het ambt van militaire **** aan de Koninklijke Militaire School: Op 20 mei 2019: Luitenant-**** **** 16 juni 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013736 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2783 van 19 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013800 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de derde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013834 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019030805 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2790 van 20 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2019 numac 2019013767 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling. - **** Bij koninklijk besluit ****. 2786 van 19 juli 2019, wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van brigadegeneraal ****. **** vanaf 2 september 2019, voor de duur van de ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013950 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in algemene heelkunde type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013956 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013953 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013955 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041801 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de otorinolaryngologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten reumatologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041798 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041796 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in stomatologie en in mond-, kaak- en aangezichtschirurgie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041799 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041835 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2018 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het inclusief onderwijs voor sociale promotie bedoeld in artikel 11 van het decreet van 30 juni 2016 betreffende het inclus type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041839 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten urologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013952 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in klinische biologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013951 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in cardiologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013943 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013944 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in interne geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013942 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurochirurgie type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013945 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013949 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013948 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in plastische heelkunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013947 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in dermato-venerologie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige bepalingen voor de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041751 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen ter uitvoering van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041758 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de instapmomenten van type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg en tot integratie van de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging in de same type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemi type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013971 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de wetenschappen en technologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013973 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van UC Leuven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019203750 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de financiering van de erkende coördinatiecentra

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041802 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de neurologie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013990 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor herstelgeri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041837 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef bekrachtigd door een getuigschrift van basisonderwijs op het einde van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041851 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041852 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2017 tot aanstelling van de leden van het Directiecomité, het Comité voor deskundigen en de Raad van beroep van de C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013989 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de specificaties waarin de bepalingen die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de aangepaste pedagogieën vastgesteld in de artikelen 8bis en 8ter van het decreet van 3 maart 2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Les Papillons" te Manage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041834 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de buitengewone zitting van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "La Vertu-Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013985 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Waldorf-Steiner de Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "Wal-Active" te Rebecq type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013991 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot aanwijzing van de leden van de Beroepsraad tegen de beslissingen tot weigering van de toekenning van het « C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013982 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "L'Ecole des Z'Amis d'Andrée Willems" te Malmédy type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013983 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot betoelaging van de school "L'Ecole Buissonnière" te Wauthier-Braine

erkenning

type erkenning prom. 05/08/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019014000 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^