B.S. Index van de publicaties van 5 september 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019041828 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te **** op 14 mei 201(...) Bij koninklijk besluit van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijk statuut van de houder van het mandaat van beheerder en van de houders van de adjunct-mandaten van stafdirecteur van de Raad van State, bedoeld in artikelen 102bis en 102ter van de wetten op de Raad van type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oud type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betre type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van we type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van we type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betre type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdr type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling, type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de verlag type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het recht op uitkeringen bij landingsbaan type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de indexering van de lonen type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de extra v type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkl type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "nachtpr type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toek type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkge type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het s type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019013932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2020 t type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal pensioenstelsel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie type ministerieel besluit prom. 28/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019030842 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot het beslissen over een aanvraag tot erkenning zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 juni 2019 betreffende de erkenning van VZW's als beroepsvereniging of al type ministerieel besluit prom. 28/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019041933 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2019 houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014278 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014279 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203963 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaald

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203961 bron waalse overheidsdienst Decreet inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 02/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203962 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019030857 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba LODEWIJK die woonplaats kiest bij Mr. Katia Bouve, Dit bes type bericht prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019014334 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0025: Lagardère Travel Retail S.A.S./International Duty Free SA Op 29 augustus 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aa Volgen type bericht prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019030856 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vlaamse Gewest dat woonplaats kiest bij Mr. Jürgen Van Dit be

document

type document prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019203982 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG19244 Solliciteren kan tot 19/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019203980 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Administratief deskundigen(m/v/x). - Selectienummer : BNG19098 De medew(...) Solliciteren kan tot 1 type document prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019203981 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Java developers (niveau A1) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: AFG19150 Solliciteren kan tot 19/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, waa(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019203979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers managementondersteuning voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19160 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2019. Er is 1 (...) De lijst is 1 ja type document prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019203972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten loonadministratie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19144 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2019. Er is 1 laurea(...) De lijst is type document prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019203959 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Statistici (niveau A1) voor FEDRIS. - Selectienummer: AFG19140 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019014335 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie - Instapkaart niveau C van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19304 Solliciteren kan tot en met 19/09/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functieb(...) Geef het se

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de vereffening ten gunste van de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste voorschot van negen twaalfde van de administratieve kosten in v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de statuten van de vzw "Pôle Académique Louvain" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de cel voor coördinatiebemiddeling, met toepassing van artikel 61, § 2, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring en bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel in de Hogere ku type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de evaluatie van de stagedoend directeur en tot vaststelling van de modellen van evaluatieverslag type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aanvullingskader van het personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsprofiel van de opvoeder in het secundair onderwijs met volledig leerplan en het alternerend secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen van de Commissie voor de erkenning van nuttige ervaring opgericht krachtens het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019014296 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Attaché Statistisch analyst NL of FR voor Brussel Huisvesting - Directie Studies & Subsidies (ref. 40001698-40000682): Er zijn twee betrekkingen van attaché (rang (...) De intraregion

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019014275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt mevrouw Naomi DE ROECK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019030841 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit. - EF-2019-0049 Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2019 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de NV Scholt Energy Control, overeenkomstig

erkenning

type erkenning prom. 23/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019041938 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten en tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019203719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal inspecteur (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19008 Solliciteren kan tot 19/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sel

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 05/09/2019 numac 2019055559 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Macken, Fernand De heer Macken, Fernand, geboren te Nossegem Alvorens te
^