B.S. Index van de publicaties van 9 september 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/11/2018 pub. 09/09/2019 numac 2018032449 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 11 juli 2012 en te New York op 11 juli 2012, bij het Aanvullend Akkoord bij de Algemene Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties tussen het Koninkr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "nachtpr type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019202577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het basiskrediet voor vorming en voor struct type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019014410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Emmy VANHEES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrek Overee type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 09/09/2019 numac 2019014215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041638 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoeging van een overgangsbepaling in het koninklijk besluit van 12 november 2017 tot wijziging van het besluit van de Regent van 17 augustus 1948 betreffende het dienstjaar waarop sommige uitgaven inzake inbreuken op de douane- en type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019014289 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Schouten Certification B.V., Po G-001 " type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019030813 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019 worden de hierna vermelde personen, met ingang van 1 april 2019, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché, in de klasse A2, op het Franstalig taalkader, bij de F LEROY type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019014411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Karen DE JONCKHEERE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overee type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders m type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oud type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019013690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de syndicale premie voor langdurige werklozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag z type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor wat de toega type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019013691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019012824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging, de implementatie en de indelingsprocedure van de funct type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019013694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041890 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 41 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Hoeselt ter hoogte van de kilometerpaal 36.045 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit A1/03108/106/1 van 4 oktober 1982 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 173 op de spoorlijn nr. 167, Y Autelbas - Athus, gelegen te Messancy, ter hoogte van de kilometerpaal 209.507 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041881 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 165, gelegen te Meix-devant-Virton, ter hoogte van de kilometerpaal 111.406 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041882 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 288 Floreffe - Industriepark van Basse-Sambre, gelegen te Floreffe, ter hoogte van de kilometerpaal 1.314 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 288 Floreffe - Industriepark van Basse-Sambre, gelegen te Malonne, ter hoogte van de kilometerpaal 1.775 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041888 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 44A op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Bilzen ter hoogte van de kilometerpaal 38.605 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 48.404 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041891 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52A op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 47.452 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041892 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Hoeselt ter hoogte van de kilometerpaal 35.750 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 47.225 type ministerieel besluit prom. 22/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019013708 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Hoeselt ter hoogte van de kilometerpaal 33.088 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 44.583 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Tongeren ter hoogte van de kilometerpaal 30.788 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Bilzen ter hoogte van de kilometerpaal 43.032 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45A op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Bilzen ter hoogte van de kilometerpaal 41.303 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Bilzen ter hoogte van de kilometerpaal 40.420 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 44B op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Bilzen ter hoogte van de kilometerpaal 39.289 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 44C op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Bilzen ter hoogte van de kilometerpaal 39.888 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 288 Floreffe - Industriepark van Basse-Sambre, gelegen te Malonne, ter hoogte van de kilometerpaal 2.069 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 49.110 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 288 Floreffe - Industriepark van Basse-Sambre, gelegen te Malonne, ter hoogte van de kilometerpaal 1.812 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 45.638 type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Hoeselt ter hoogte van de kilometerpaal 34.059 type ministerieel besluit prom. 01/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014295 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de periodiciteit van de verlofreizen ten laste van de Staat voor bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Diepenbeek ter hoogte van de kilometerpaal 46.410 type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014332 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het indelingsrooster van de "kampplaatsen" type ministerieel besluit prom. 20/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39A op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Hoeselt ter hoogte van de kilometerpaal 35.184 type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014202 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041501 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting, wat betreft de beheerovereenkomsten, de dienstenvergoedingen en de beheervisie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk rooilijnplan 1M3D8E G 029510 01 te Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041943 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie aan verstrekkers en aan de ondernemingen in opdracht waarvan verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken om tegemoet te komen aan de investeringskosten op het vlak van ICT type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203983 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het verlagen van de emissies van sommige luchtverontreinigende stoffen

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203984 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

document

type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019203977 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Senior system engineer (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19119 Solliciteren kan tot 23/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019204041 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Polyvalent medewerkers met sanitaire kennis (niveau C) het voor War Herritage Insitute. - Selectienummer: ANG19298 Solliciteren kan tot 30/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019204035 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functioneel beheerders (niveau A) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19227 Deze selectie werd afgesloten op 03/09/20. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. 21/06/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014220 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004 type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019204036 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Business analisten (m/v/x). - Selectienummer: BNG19056 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te s(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019204038 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerder van technisch materieel (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19243 Solliciteren kan tot 27/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het sel type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019203976 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige operationele netwerkspecialisten (niveau B) voor het ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19118 Solliciteren kan tot 23/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019203871 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Burgerlijke ingenieurs inspecteurs procesveiligheid (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19244 Solliciteren kan tot 27/09/2019 via www.selor.(...) De gedeta type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019203909 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten AutoCAD (niveau B) voor de RVA. - Selectienummer: AFG19205 Solliciteren kan tot 22/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sele(...) Geef het se type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019203908 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Expert AutoCAD (niveau B) voor de RVA. - Selectienummer: ANG19236 Solliciteren kan tot 22/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, s(...) Geef het se type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019203845 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Developers Java (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG19185 Solliciteren kan tot 30/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 46 op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins, gelegen te Bilzen ter hoogte van de kilometerpaal 42.388

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019014294 bron leefmilieu brussel Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019014105 bron hoge raad voor de justitie Werving van gerechtelijke stagiairs . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de ****(...) Het vergelijkend ****

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019203994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019055560 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Terwagne, Albert Paul De heer Terwagne, Albert Paul, geboren te Alvorens te

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 09/09/2019 numac 2019014297 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel. - Preventie & Veiligheid Toelating tot de stage en definitieve benoeming Bij beslissing van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2019 wordt de heer DIELENS Ivan definitief benoemd vanaf 1 maart Bij beslissin
^