B.S. Index van de publicaties van 12 september 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019204121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, wordt met ingang van 1 juli 20 De hee type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid me type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van ecocheques - waardevervoer rijden type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag v type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, t type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5 type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019041805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5 type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 12/09/2019 numac 2019041930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere w type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, in uitvoering van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, b type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommig type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5 type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een stelsel van type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5 type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019041816 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 oktober 2019 aan de heer Karel COOLS attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken(...) Hij type koninklijk besluit prom. 03/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019203573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet met toepass type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 12/09/2019 numac 2019014377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Kim SCHEPENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrek Overee type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014429 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014430 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 5 september 2019 wordt de heer Ronin COX, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone MAASLAND voor een termijn van vijf jaar(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014422 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het ministerieel besluit van 7 december 2018 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014387 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een verbod op het inzetten van honden voor de drijfjacht en op de jacht met drijfhond in een deel van het versterkt observatiegebied type ministerieel besluit prom. 05/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019203974 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 12 maart 2019, wordt mevr. Anne-Thérèse Papart, gekwalificeerd attaché, vanaf 1 februari 2019 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 15 maart 2019, wordt de heer Luc Baufay, att Bij beslui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019030840 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019, wordt beschermd als monument de totaliteit van de voormalige hospitaal-schuilkelder, gelegen op de site van het station Schaarbeek-Vorming, ter ho Het go type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019030839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019, wordt beschermd als monument wegens zijn historische, esthetische en artistieke waarde, de totaliteit van het voormalige Ernest Rousseauhuis, gele Het goe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de uitbreiding van het Natuurpark Viroin-Hermeton tot de gemeenten Philippeville en Couvin, tot goedkeuring van het Beheersplan 2017-2027 en tot opheffing van het besluit van 4 juni 1998 houdende goedkeur

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019204060 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit. - Belasting op automatische ontspanningstoestellen. - Belasting op de automaten. - Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2020 De bedragen worden jaarlijks verhoudin 1. Bela type bericht prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019204095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2019 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 105,10 A. Ziekte- en invali type bericht prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019204061 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit. - Belastingen op de afgedankte bedrijfsruimtes. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, zoals gewijzigd bij het decreet van 14 april 200 De tari

document

type document prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019204120 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (niveau A1), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG19125 Deze selectie werd afgesloten op 9/08/2019. Er zijn 3 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019204082 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Voorzitter van het directiecomité , voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19724 Solliciteren kan tot en met 26/09/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectie(...) Geef het s type document prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend artsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besl - de d

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, type beschikking prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, type beschikking prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 88,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014418 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 wordt de heer Roel MARKEY met ingang van 01 juli 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van at Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014432 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 september 2019, wordt de heer Christophe GUILMIN, met ingang van 1 juni 2019, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Ov

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014433 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. 1. Volgende plaatsen van medewerker worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Medewerker administratieve ondersteuning bij het parket ****: Medewerker type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014494 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof Het Belgisch Staatsblad van 2 september 2019 maakte een vacature bekend van een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. De Senaat dient over te gaan t In de vac type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014412 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan - Vacaturenummer 1878 - Conservator Restaurator Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke vorm v(...) 1. POSIT

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019204093 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor Famifed: Leidinggevenden Frontdesk - Scanning (m/v/x) - BNG19049 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 23/07/20(...) De lijst van laureaten is

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari 2020 tot 31 decembe type vergunning prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natuurpunt » te Mechelen om van 1 augustus 2019 tot type vergunning prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019014424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Experten in het domein van de burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG18205. - Erratum Het resultaat van deze se(...) Deze sele

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 12/09/2019 numac 2019093009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)
^