B.S. Index van de publicaties van 23 september 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019203558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204153 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2019, wordt de heer Peferoen Christophe, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in het Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204152 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 september 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt de heer Hendrickx Koenraad, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Interneauditdienst, Overee type koninklijk besluit prom. 12/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019041963 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019013861 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2019 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het aanleggen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019041986 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht om het bijzonder bestemmingsplan "Brug van Kuregem" volledig op te heffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen R004702 tussen kilometerpunt 0,000 en 0,500 en R004702 (richting Merelbeke) tussen kilometerpunt 0,000 en 0,281 op het grondgebied van de gemeente Merelbeke type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs, ter uitvoering van artikel 76bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden het Agentschap Wegen en Verkeer aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Waterweg nv en de overdracht van personeelsleden van het Departement Mobiliteit e type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014536 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N21 tussen kilometerpunt 28.50 en 29.77 op het grondgebied van de gemeente Rotselaar type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 372, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingst type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg T704-0 Toegang tot parking tussen 0,000 en 0,939 en de parking Molenheide te Helchteren tussen kilometerpunt 0,613 en 0,939 op het grondgebied van de gemeente Houthal type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsverrichtingen van het "Quartier du Centre" te Roche-en-Ardenne

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019014621 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot rechtsbijstandsverzekeringen waarvan de premies recht kunnen geven op een belastingvermindering De b type bericht prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019014709 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0030: groep Maurin/Unicars Op 17 september 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een conce Volgens type bericht prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019041969 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0027: Aurelius Four Development GmbH/Grafton Op 13 september 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsau(...) Volgens de aanmeldin

document

type document prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204274 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstaligedossierheerders ombudsdienst treinreizigers (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19155 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2019. Er zijn 2 la(...) De lijst is type document prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204282 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten technische installaties (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19230 Deze selectie werd afgesloten op 13/09/2019. Er(...) De lijst is type document prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204273 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten/dossierbeheerders (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten. - Selectienummer: ANG19148 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2019. Er zijn(...) Er werd ook type document prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204260 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bachelor (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19274 Solliciteren kan tot 07/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019203610 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de RVA: Stafmedewerkers Begeleidingsteam (m/v/x) - BNG19072 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun person(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019014696 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 30 september 2019 om 14 uur, in zaal K van de Senaat. Aanmelden Op de a

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014657 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Algemene Sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Ens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014601 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een we

arrest

type arrest prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014677 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algem

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 september 2019, dat Bij het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019014638 bron rekenhof **** van **** vertalers, niveau **** **** vergelijkend **** voor **** vertalers, niveau **** (****/****), dat door het Rekenhof werd ingericht met als referentie 2019/TRAD, werd afgesloten op 10 september 2019. ****(...) Eerste ra

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0898.191.492 BPD BELGIE Op 06/09/2019 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0898.191.492 wegens dubbel geannuleerd. type lijst prom. -- pub. 23/09/2019 numac 2019204177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr
^