B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van we type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2019, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage va type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2019 van de modaliteiten van toekenning en afrekening type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van we type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019203855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering va type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019203859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering va type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019203807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige o type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019203998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de toetreding tot de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werklo type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van we type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werklo type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid m type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/10/2019 numac 2019014877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 11/10/2019 numac 2019014876 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/07/2015 pub. 11/10/2019 numac 2019014875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 11/10/2019 numac 2019014874 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019042092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 11/10/2019 numac 2019014878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, met het oog op de herdenkin type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014788 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw ZwarteBij.org als gewestelijk centrum voor landbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014792 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Federaal Imkersverbond als gewestelijk centrum voor landbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 13/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014678 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake de accreditering van artsen type ministerieel besluit prom. 04/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014904 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 08/04/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014870 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 48/10 van bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebr

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014811 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft uitbreiding van de lijst van structuurond

decreet

type decreet prom. 23/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204525 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 24 november type decreet prom. 25/02/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019201684 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs type decreet prom. 06/05/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204506 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 13 december 2018 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 02/05/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204515 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de palliatieve zorg in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042154 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw AKTIEKOMITEE RED DE VOORKEMPEN, Dirk BUS, Ronny PEE Deze za type bericht prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042187 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Vincent FORGE c.s. heeft de nietigverklaring gevor Deze z type bericht prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042175 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap RENEWI heeft de nietigverklaring Dat bes type bericht prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019014909 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Anke VERBAKEL, die woonplaats kiest bij Mr. Sven VERNAILLE Dit bes

document

type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204581 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-analisten Arabisch en Engels (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG19123 Deze selectie werd afgesloten op 30/09/2019. Er zijn 2 laure(...) De lijst is type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidsmedewerkers (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19270 Solliciteren kan tot 28/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204578 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van statistische producten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19132 Deze selectie werd afgesloten op 12/07/2019. E(...) De lijst is type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204444 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bijgevoegde records manager (niveau A1), voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19277 Solliciteren kan tot 3/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Managers (niveau A2) voor Actiris. - Selectienummer : ANB19016 Deze selectie werd afgesloten op 04/10/2019. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204582 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders ITS (m/v/x) (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB19023 Solliciteren kan tot 21/10/2019 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zo type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204614 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Gegevens Beheerders (niveau A) voor Perspective.brussels. - Selectienummer : AFB19026 Deze selectie werd afgesloten op 19/09/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vrijwilligers-specialisten coördinatie kynologenhulpverlening (niveau S4) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19303 Solliciteren kan tot 28/10/2019 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het se type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204609 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve Deskundigen (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : BNG19135 Solliciteren kan tot 25/10/2019 via www.selor.be (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204608 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Secretariaatsmedewerkers B&B (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : BNG19134 Solliciteren kan tot 25/10/2019 via www.selor.b(...) De gedetaille type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : BNG19101 Solliciteren kan tot 25/10/2019 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Support office management (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG19338 Solliciteren kan tot 28/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204587 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19347 De uiterste inschrijvingsdatum is 11 december 2019. De gedetailleer(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204584 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren voor de beoordeling van het overheidsbeleid (niveau A2) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectie-nummer : ANB19014 Deze selectie werd afgesloten op 07/10/(...) Er zijn type document prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204519 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés dossierbeheer voor AD Veiligheid & Preventie (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19315 Solliciteren kan tot 04/11/2019 via www.selor.be. De gedetail(...) Na de selectie

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042169 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Hof van Cassatie Bij beschikking van 1 oktober 2019 wordt de aanwijzing van de heer Storck Ch., raadsheer in het Hof van Cassatie, tot sectievoorzitter in dit Hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 Vredege

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042162 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042147 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 2019, dat in werking treedt op 30 september 2019 `s avonds, is aan mevr. De Schrijver S., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de familie- en jeugdrechtba Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042164 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2019, is de heer De Mot J., oprichter en erevoorzitter van PAG-ASA, gespecialiseerd centrum voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel, benoemd tot Of

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204503 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 augustus 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 augustus 2019, heeft de Raad voor betwistingen inzake studievoortgang « Sche

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204606 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachées Communicatie (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : BNG19133 Solliciteren kan tot 25/10/2019 via www.selor.be De g(...) Geef het se

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/08/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204494 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 april 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/08/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204492 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het opleidingsprogramma ter voorbereiding op het getuigschrift van lager secundair beroepsonderwijs voor leerlingen van de duale middenstandsopleiding type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/06/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het model van het bewijs van bekwaamheid voor externe deelnemers aan de eindexamens praktische beroepsbekwaamheid op het einde van de leertijd

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019042165 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch staatsblad van 1 october 2019, blad 90287, akte nr. 2019/42056, Franse tekst, moet gelezen worden : « Par arrêté royal du 18 septembre 2019, Monsieur Julien PREVOT, est nommé agent de l'Etat d

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 11/10/2019 numac 2019204523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als
^