B.S. Index van de publicaties van 11 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019042776 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis aangaande de onmiddellijke aanhouding type wet prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019014955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het minimumloon type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de overdracht van middelen voor de verhoging van type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdr type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 35 type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordele type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van de nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019014930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2005 tot vas type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019014956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 25/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 2019, wordt aan de heer GAZZO Pietro op het einde van de maand november 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 2019, wordt aan de heer DANCKAERTS Dave, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Bruss type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019042722 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, wordt de internationale vereniging zonder winstoogmerk « V-EUROPE » met zetel te Het type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019042777 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categori type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met be type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019204838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019042700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 2 december 2019 wordt de heer Stefaan LUCA aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met i type ministerieel besluit prom. 03/12/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 04/12/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Securex Intégrity", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019042795 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 2 december 2019 wordt de heer Tim VAN DEN BERGHE aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019042782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een dotatie van EUR 21.369.928 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel voor de evolutie van het aanbod in 2019 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019042783 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een saldo aan de investeringsdotatie van EUR 35.913.000,00 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205668 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017 betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de collectieve huisvesting van personen in langdurige moeilijkheden in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205677 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 7 november 2019 wordt de heer Mathurin Smoos vanaf 11 november 2019 benoemd tot Kabinetschef van de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzi type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205678 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen Bij besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 wordt de eretitel van zijn functies van burgemeester van de gemeente Komen-Waasten, provincie Henegouwen, arrondissement Moeskroen, verleend aan de heer Gilbert Deleu. type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 19 mei 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

decreet

type decreet prom. 22/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015605 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/10/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de civiele bescherming

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019015750 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der co type bericht prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205606 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 oktober 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 oktober 2019, heeft de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aa « Sche

document

type document prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205770 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19023 Deze selectie werd afgesloten op 05/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019015756 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar Actiris Een functie als attaché "Verantwoordelijke van de Controle van de Vastleggingen en de Vereffeningen" (m/v/x - rang A1) voor het Franse taalkader(...) De intraregionale mobiliteit is gericht op vastbenoemde medewerker

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Dav De b type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019042794 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** attaché selectie magistratuur voor de **** van het College van de hoven (...) Toelichting: **** type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Pietro GAZZO D De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019042793 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdgriffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Hoofdgriffier in de klasse A3 bij de Franstalige arbeidsrech(...) Toelichti type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019042790 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van **** worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019015734 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 november 2019, is mevr. Vandenbroele A., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen. Zij is, in subsidiaire ord Het bero

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205605 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten van 22 oktober 2019, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 4 november 2019, heeft het Hof van Beroep te Gent de volgende p « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/12/2019 numac 2019205465 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet 6 januari 1989 Bij arrest van 9 oktober 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 oktober 2019, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vra « Sch
^