B.S. Index van de publicaties van 17 december 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdr type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 houdend type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffe type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de finan-ciële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding i type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen die b type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019030969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 05/09/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Renobru OCMW-vereniging als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 05/12/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019205832 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de minimale en maximale rentabiliteitsoppervlakten voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2024, genomen ter uitvoering van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 20 juni 2019 tot vaststell type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042716 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 05/12/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042818 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Ukkel als sociale onderneming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019015748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van CVBA SO JobYourself Coop als activiteitencoöperatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019015754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019205792 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019205783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 mei 2015 houdende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en houdende wijziging van Boek I van het Mili type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019205825 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 77 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, waarbij de praktische modaliteiten van de betaling van de gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkend type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019205826 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019205833 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur, van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de commissaris van de Waalse Regering van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité" type besluit van de waalse regering prom. 03/10/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019205791 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205839 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 november 2019, is beroep to b. Bij type bericht prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205834 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 november 2019, heeft de Vrederechter van het kanton Veurne de volgende « Sche type bericht prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205845 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 november 2019, heeft Alphons b. Bij

document

type document prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205883 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst van Sociale Zekerheid Selecienummers : BFG18185 - BFG18184 - Expert-dossierbeheerders niveau B (m/v/x) - BFG18185. Er z(...) - Teamchefs niveau B ( type document prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205882 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B (m/v/x) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummers : BNG18190 - BNG18191 . Teamchefs niveau B (m/v/x) - BNG18190. E(...) . Expert-dossierbeheerd type document prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205881 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers "Data Quality Operations" voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19276(...) Deze selectie we type document prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205880 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Functionele Analisten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19263 Deze selectie werd afgesloten op 31/10/2019. De lijst v(...) type document prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205890 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten Bodembeheer (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19027 Deze selectie werd afgesloten op 25/11/2019. Er zijn 0 laureaten.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 december 2019, wordt Mevr. VAN SINAY, Noémie, met ingang van 1 juli 2019 Het b

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205843 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Werving & Sélectie (niveau ****) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****19257 Deze selectie werd afgesloten op 13/10/2019. Er zijn geen laureaten.(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019042792 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de t M. PEETERS type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019042791 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de t M. PIERARD type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019042807 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2019, wordt Mevr. Ines LEFEVRE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019042808 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2019, wordt Mevr. Lam NGUYEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019015686 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 18 november 2019: Met ingang van 1 septembe De heer Marti

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205864 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Attachées Communicatie (m/v/x). - Selectienummer : BFG19137 Er zijn 4 laureat(...) Deze selec

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/09/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/12/2019 numac 2019205590 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2019 van 23 mei 2019 Rolnummer 6833 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 257, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 2, 2°, van het decreet va Het Gro
^