B.S. Index van de publicaties van 2 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/01/2020 numac 2019015680 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, dat in werking treedt vanaf heden, is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2020 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol: 18; - voor de Het beroep to type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 02/01/2020 numac 2019205922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/01/2020 numac 2019015681 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2020. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/12/2018 pub. 02/01/2020 numac 2019205769 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het besluit van de Regering van 20 juli 2011 tot aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de Duitstalige Gemeenschap in de evaluatiecommissie van het gesloten federaal centrum te Saint-Hubert voor minderjarigen
^