B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019042994 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, dat in werking treedt op 31 januari 2020, is aan de heer le Maire L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Verlaine. Het is hem vergund de titel van Het beroep type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019031152 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 november 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur verleend aan de heer Pierre VIATOUR. Bij hetzelfde besluit wordt type ministerieel besluit prom. 16/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019206114 bron waalse overheidsdienst Besluit van deWaalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 september 2019 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, het Secretariaat van de Waalse Regering en het "SePAC" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019206117 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij besluit van de Waalse Regering van 12 december 2019 wordt de VZW "Fédération wallonne Rassemblement des Associations de Promotion du Logement", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Chevaufosse 78 te 4000 L Bij besluit va type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019206104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 10 juni 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019206031 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 november 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Lui « Sch type bericht prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019206009 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2019, is beroep tot v Die zaa type bericht prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019206006 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 november 2019, is beroep tot v Die zaa type bericht prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019206005 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 november 2019, heeft de « Ordr Die z type bericht prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019205989 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 november 2019, is beroep tot v Die zaa

document

type document prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019206050 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A1, , voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés selectie en loopbaan (m/v/x). - Selectienummer : BNG19179 De medewerkers die voldoen aan de deel(...) Solliciter type document prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019206130 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Hard HR (niveau B) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer: ANB19037 Solliciteren kan tot 20/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019205800 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Riskmanagers (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19428 Solliciteren kan tot 17/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019205866 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A1 voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummers : BNG19179 - BNG19180 - BNG19181 - BNG19186 - BNG19179 - Attachés managementondersteunin(...) - BNG19180

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019042909 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking In de loop van de maand februari 2020 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : • 1 **** contractuele medewerker - **** bij de (...) **** **** is een onaf

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019042993 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, is de heer Arnould Ph., rechter in de politierechtbank te Namen en voorzitter van het Controleorgaan van de politionele informatie, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de l Deze ma

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 03/01/2020 numac 2019042996 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 14 november 2019, werd de heer Liesens C., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewez Hof van b
^