B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019015917 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het jaar 2018

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019043004 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Autocontrolegids voor de Maalderijen" gedateerd op 23-10-2019 werd op 11 december 2019 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht Koninklijke Vere type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019205640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019205641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg BURGERLIJKE ERETEKENS Bij koninklijk besluit van 17 december 2019 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheren in sociale zaken: **** **** **** raadsheer in sociale zaken bij het **** de heer **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019205642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg BURGERLIJKE ERETEKENS Bij koninklijk besluit van 17 december 2019 wordt het Burgerlijke Ereteken Kruis 1 **** klasse verleend aan de **** raadsheren in sociale zaken: de heer **** HENS raadsheer in sociale zaken bij de heer **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019042995 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan overeenkomstig artikelen 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het tra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019031223 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van de artikelen 3, 4, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

document

type document prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019206108 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturelle Actie van het Ministerie van Landsverdediging: Administratief deskundigen (m/v/x). - BNG19155 De medew(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2020200001 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Groot Uitbetalingsbureau (niveau A3), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : ANG19229 Deze selectie werd afgesloten op 6/12/2019.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019042973 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een overlegperiode in het kader van de hervorming van opvangvoorzieningen

beschikking

type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019015880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019042759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 26 juli 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren va Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019042984 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor de productie van elektriciteit Individuele vergunning. - EP-2019-0050-A Bij ministerieel besluit van 20 december 2019 wordt een individuele vergunning verleend aan de nv ICO Windpark voor de bouw van een windmolenpark met een type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019042750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 10 september 2019, wordt de vergunning voor type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 16 oktober 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019042745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 1 oktober 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze v type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019042758 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 26 juni 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze v type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019042746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 16 oktober 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakin Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 14 oktober 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 5 juni 2019, wordt het besluit van 11 augustus 2017 tot ver Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 16 juni 2019, wordt de vergunning voor het exp type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 8 juli 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 16 oktober 2019 wordt de vergunning voor het organise Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 21 oktober 2019, wordt het besluit van 16 oktober 2019 De woo type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 17 juli 2019, wordt de vergunning voor type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4 juni 2019 wordt de vergunning voor het organiseren Deze v type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 17 oktober 2019, wordt het besluit van 7 juli 2016 tot De woor type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 26 juli 2019, wordt het besluit van 12 februari 2019 tot ve Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 11 juli 2019 wordt de vergunning voor het organiseren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 11 juli 2019 wordt de vergunning voor het organiseren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 07/01/2020 numac 2019015715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4 juni 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze ve
^