B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019031100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Christine DEKNOP, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019042981 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt de heer Tom DE WAELE, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent gedure type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019042980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt de heer Arne CARTON, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de KU Leuven gedurende het academiejaar 2019-2020 het deeltijds ma type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019042915 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, wordt de heer Mathieu WILLAERT, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met in Overee type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019043015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019015872 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van 31 oktober 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en d type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019015911 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 31 oktober 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019042982 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt de heer Wouter DE COCK, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2019-2020 een mandaat uit te oefenen als docent aan de Oo Hij wor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019015881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en de vicevoorzitters van de Vaste Commissie van de Lokale Politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019042983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij ministerieel besluit van 26 november 2019, wordt de heer **** ****, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie voor de werving van een attaché jurist **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019042997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4293 Bij ministerieel besluit van 19 december 2019 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van gasvormige zuurstof door middel van leidingen verleend aan de nv Air Liquide Industries Bel type ministerieel besluit prom. 10/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019031099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 123 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019015882 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij ministerieel besluit van 13 december 2019 wordt het mandaat van Mevr. Veronica DELICATA als extern plaatsvervangend bijzitter voor de F Dit be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2020010025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de uitvoering van besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2020010024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15 februari

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2020200046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020010023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3,

document

type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020040013 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operational Security Specialists (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19429 Solliciteren kan tot 24/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020040061 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Netwerk en veiligheid experts (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG19298 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummers : BNG19144 - BNG19145 - BNG19146 - BNG19147 - BNG19148 - Projectleiders e-procurement (m/v/(...) - HR Busine type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200087 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders databanken (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19336 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200086 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerk- en Veiligheidsexperts (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19335 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200073 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouder (niveau B), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG20001 Solliciteren kan tot 24/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200062 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Projectleiders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19441 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het se type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200057 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financiële analisten (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB19038 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200056 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen expertise (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19309 Deze selectie werd afgesloten op 24/12/2019. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200052 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouding en budgetmanager (niveau A1) voor Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: AFB19040 Deze selectie werd afgesloten op 23/12/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2(...) type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200050 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technici (niveau C) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer: ANG19425 Solliciteren kan tot 24/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Na de selec type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020010002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 17 december 2019, heeft aangewezen tot ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, voor een termijn van dr - de heer type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200085 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Helpdesk-experts (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19331 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019206073 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés ondersteuningsmanagement , (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19404 Solliciteren kan tot 27/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het s type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019015811 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding voor EPB verwarmingsketeltechnicus L in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 1 maart 2019, van de leidende ambtenaar van Leefmilieu Brussel werd de reglementaire opleiding voor EPB verwar De Erke type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019015810 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding voor EPB verwarmingsketeltechnicus GI in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 1 maart 2019, van de leidende ambtenaar van Leefmilieu Brussel werd de reglementaire opleiding voor EPB verwa De Erke type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019015809 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding voor EPB verwarmingsketeltechnicus GII in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 1 maart 2019, van de leidende ambtenaar van Leefmilieu Brussel werd de reglementaire opleiding voor EPB verw De Erke type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019015808 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding voor EPB verwarmingsadviseur type 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 1 maart 2019 van de leidende ambtenaar van Leefmilieu Brussel werd de reglementaire opleiding voor EPB-verwarmi De Erke type document prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019015812 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding voor EPB verwarmingsadviseur type 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 1 maart 2019 van de leidende ambtenaar van Leefmilieu Brussel werd de reglementaire opleiding voor EPB-verwarmi De Erke

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/11/2019 pub. 10/01/2020 numac 2019015863 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2019/2190 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de goedkeuring van het referentiesysteem voor de erkenning van de competentie gekoppeld aan het beroep van "hovenier onderhoud" in het kader van het samenwerkingsakkoord van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019031170 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 151 van de Grondwet en de artikelen 259bis-1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, overgaan tot de beno Er moet type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019042848 bron hoge raad voor de justitie Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie Op vrijdag 24 april 2020 wordt overgegaan tot de verkiezing van de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie. Er moeten 22 leden worden geko Op het type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020040002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Gr(...) Toelicht type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020010003 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent bij het parket Halle-Vilvoorde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Assistent dossierbeheerder bij (...) Toelicht

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019043010 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, wordt een einde gesteld aan de benoeming van mevr. Baudouin M., stagiair in de hoedanigheid van griffier bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen, mits een opzegtermijn van drie maand Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200100 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Policy Advisor (m/v/x) (niveau A2), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19447 Solliciteren kan tot 3/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienu type lijst prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200127 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerscontroleurs A2 (niveau A2) voor de FOD Financïen. - Selectienummer : ANG19200 Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikki(...) type lijst prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200099 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Policy Advisor (m/v/x) (niveau A2), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG19405 Solliciteren kan tot 3/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienu type lijst prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019206089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019206088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. N type lijst prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200002 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rechterlijke Orde. - BNG19136 - Griffiers bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x) (BNG19136). E(...) Deze selectie werd afgesl type lijst prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200003 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistent bij het parket Halle-Vilvoorde (m/v/x). - BNG19141 Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afg(...) De lijst van laureaten is

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2019031186 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 246.387 van 12 december 2019 van de Raad van State werd artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 oktober 2018 `tot wijziging van het koninklijk besluit(...) zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2020040045 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de duur van de beheersovereenkomst van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2020 numac 2020200067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geomatici (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19310 Deze selectie werd afgesloten op 07/01/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^