B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020020045 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Erezée. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar en een plaats van onderpastoor in een plaats van kerkbedienaar en een plaats van onderpastoor en omvor Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020040087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 wordt de heer Nicolas COSIO SOLIS, financieel deskundige, door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zek Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020040041 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, is machtiging verleend aan Mevr. Odun, Gülpadisah, geboren te Elbistan op 3 november 1962, wonende te Luik, om haar naam in die van « Kisa » te ver(...) Bij koninklijk bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010067 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 is machtiging verleend aan juffrouw Moens, Tiffany Linda Jürgen, geboren te Brugge op 11 oktober 1996, wonende te Zedelgem, om haar naam in die van "D'haenekint&qu Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 20/01/2020 numac 2020040006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit inzake de financiering van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. - Bekendmaking van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020010042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010068 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 is machtiging verleend aan de heer Taranu, Marin Adrian, geboren te Mun. Constanta Jud. Constanta op 11 september 1992, wonende te Antwerpen, om zijn naam in(...) Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010069 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 is machtiging verleend aan Mevr. 's Heeren, Elien Francis Jeannine, geboren te Sint-Truiden op 20 oktober 1994, wonende te Hasselt; en de heer 's Heeren, Philippe Danie Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020040055 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 december 2019, is machtiging verleend aan de genaamde Daniel Godart, Aline Françoise Rose, geboren te Bergen op 12 juni 2018, wonende te Frameries, om haar naam in die van « Leroy God Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2019042896 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, is machtiging verleend aan Mevr. Swerts, Estelle, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 9 november 1996, wonende te Opzullik, om haar naam in die van " Martens » t Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010119 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 is machtiging verleend aan de genaamde Bout, Noah Franklin, geboren te Gent op 28 december 2009; en de genaamde Bout, Quinn Freek, geboren te Gent op 30 augustus 2012, Bij kon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/01/2020 pub. 20/01/2020 numac 2020010087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020040097 bron gewestelijke overheidsdienst brussel stedebouw en erfgoed Directie personeel en organisatie Bij ministerieel besluit van 9 januari 2020, is Mevrouw TOTELIN Anne vast benoemd in de graad van Attaché op datum van 1 november 2017 bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Bi Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 09/01/2020 pub. 20/01/2020 numac 2020020051 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Comme chez toi VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 09/01/2020 pub. 20/01/2020 numac 2020020050 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Espaces enfance VZW als sociale onderneming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020010129 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/01/2020 pub. 20/01/2020 numac 2020010130 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020040078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden en de overdracht van contractuele personeelsleden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan EVA KMSKA vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020040049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van de herbevolkingsvergoeding aan pluimveehouders getroffen door de uitbra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité "Hotton" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014 betreffende het verkavelingscomité "Rèves" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "Rebecq-Tubeke" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "Moustier-Marcq" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité "Orp-Jauche" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "Chièvres-Aat" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité "Longueville" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Ruilcomité "singelweg rond Leuze-en-Hainaut"

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010081 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongsc 1. In h type bericht prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010124 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Fédération des Infirmières Indépendantes de Belgiqu Dat type bericht prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020020012 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw EFP c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van he Dat bes

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie Aanvullende pensioenen omzettingscoëfficënt Bekendmaking in uitvoering van: - artikel 38,

document

type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200226 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistent Contract Managers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19339 Deze selectie werd afgesloten op 09/01/2020. Er zijn 12 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19274 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2020. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200248 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Begrotingscoördinator , (niveau A1), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19442 Solliciteren kan tot 03/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het se type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen , (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19288 Deze selectie werd afgesloten op 05/11/2019. Er is 1 laureaat. De (...) type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200264 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel experten (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19328 Deze selectie werd afgesloten op 06/01/2020. Er zijn 2 laureaten. (...) Er werd ook ee type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanstelling van een algemene directeur voor Sciensano Bij beslissing van de raad van bestuur van Sciensano van 8 juli 2019 en bij ministeriële beslissingen van 12 en 18 december 2019 wordt, de heer LEONARD, Christian, aangesteld met ingang op 1 Dr. Ca type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200184 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwkundig ingenieurs Brussel-Amay (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19400 Solliciteren kan tot 03/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200277 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Data-analysten (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG19336 Solliciteren kan tot 07/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het se type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020040035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest en handvaardigheidstest) voor kandidaat-brandweermannen (basisk(...) Op 28 mei 2020 i type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020040036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandida(...) Op 19 juni 2020, in WOBRA - West-Vlaanderen (L type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020200266 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-projectmedewerkers (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19396 Deze selectie werd afgesloten op 09/01/2020. Er is 1 laureaat. De(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010116 bron belgische mededingingsautoriteit Aanvullende regels betreffende de vereenvoudigde procedure bij concentraties Goedgekeurd door het Directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit op 8 januari 2020 Artikel IV.70 van het Wetboek van economisch recht or(...) Artikel IV.10,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010100 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, wordt mevrouw BEN MUSTAPHA Nadia, geboren op 29 november 1984 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitend Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010102 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, wordt mevrouw KOENER Laurence, geboren op 23 maart 1984 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendienste Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010101 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, wordt mevrouw FRENNET Nathalie, geboren op 7 februari 1984 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendien Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010103 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, wordt meneer ROUYR Jean, geboren op 25 augustus 1980 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten v Overee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket Antwerpen, afdeling Turnhout : 1; Toelic Attesten Voor type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010175 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : Griffie type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010176 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef Deskund type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010172 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijko Deskund type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010158 bron gewestelijke overheidsdienst brussel stedenbouw en erfgoed Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed Een Attaché (A1) NL of FR - (m/v/x) - voor het departement human resources van de directie Personeel en Organisatie van Brussel Stedenbouw (...) Er is een betrekk type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010173 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Toelichtin type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020010174 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Secretaris

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/10/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020200163 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2019206071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 maart 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/12/2018 pub. 20/01/2020 numac 2019202440 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2019015883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om van 1 maart 2020 tot en me type vergunning prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2019042885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercard

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020010019 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2019015892 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een lid van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en G type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020040042 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de kinderbijslagfondsen in het Algemeen Beheerscomité en in de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst v

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2020055591 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Kindt, Hector Aimé De heer Hector Aimé Kindt, geboren te Brusse Alvorens te type bekendmaking prom. -- pub. 20/01/2020 numac 2019055587 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Scheveneels, Rachel, Melania, Louisa Mevr. Scheveneels, Rach Alvorens te b
^