B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205921 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020040086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, wordt mevrouw Mira FONTEYNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overee type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van w type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 23/01/2020 numac 2020010194 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van 31 oktober 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en d type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020040096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 wordt de heer Bart Coessens ontheven uit zijn functie bij van Eerste ambassaderaad bij de Ambassade van België te Sofia. Hij wordt aangesteld als Consul-Generaal type koninklijk besluit prom. 14/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2020040125 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot he type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2006 betreffende de i type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019042975 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrij type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019205731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsmodaliteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2020010229 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 23/01/2020 numac 2020020013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van het Vlaams Open Science beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 23/01/2020 numac 2020020018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2019206015 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 december 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, a « Sche type bericht prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2019205992 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 november 2019, heeft de aut b. Bij

document

type document prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020200286 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Bijzondere Technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19344 Deze selectie werd afgesloten op 14/01/2020. Er is 1 laureaat. D(...) type document prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020200317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés gegevensbescherming (niveau A2) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20004 Solliciteren kan tot 05/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het se type document prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020200323 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouders (niveau B) voor Talent.Brussels. - Selectienummer: AFB19031 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020020036 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtelijke beslissingen Overzichtstabel van gerechtelijke beslissingen tot onbekwaamverklaring en opheffing van onbekwaamverklaring en tot benoeming, vervanging en ontheffing van een raadsman, uitgesproken van 1 januari 2019 tot en met 31 dec type document prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020010246 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Statistische analisten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB20001 Solliciteren kan tot 05/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020020062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, worden benoemd tot leden van Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020010222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2019 `s avonds, is er tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Bellanca D., griffier bij de vredegerechten van het gerechteli Betrokk

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020200174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020200308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2020040118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Propyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4319 Bij ministerieel van 6 januari 2020 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van propyleen door middel van leidingen verleend aan de nv Nationale Maatschappij der Pijpleidingen voo

erkenning

type erkenning prom. 10/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2020020034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Beslissing tot wijziging van de beslissing van 31 mei 2006 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 23/01/2020 numac 2019031232 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Duitse prudentiële toezich De D
^