B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voo type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgeleg type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het aanvullend pensioen in de subsector van de afhandel type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het outplacement, de sectorale tewe type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2019-2020 voor de werknemers tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040114 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Olivier VAN VYVE, rijksambtenaar bij Regie der Gebouwen in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 augu De heer type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020200284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020010226 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2020 is machtiging verleend aan de heer Haouachi, Abdel Hakim, geboren te Gent op 14 maart 1997, wonende te Deinze, om zijn naam in die van "Mourali" te veranderen. type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invulling van de loonnorm 2019-2020 voor de pakhuizen en de visve type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vaststelling van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de verlenging van de maatregelen betreffende het tijdskrediet e type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het behoud van de lagere leeftijds type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019205878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019031171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het vervoer van de arbeiders/arbeidsters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Propyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4318 Bij ministerieel besluit van 14 januari 2020 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van propyleen door middel van leidingen verleend aan de nv Nationale Maatschappij der Pijpleid type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010220 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2017 tot bepaling van de kentekens die de domaniale politieagenten moeten dragen bij de uitoefening van hun ambt type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010214 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : fiscale wetenschappen » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van he type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020010275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 21 januari 2020 wordt de heer Michel AERTS aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met i type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2019206094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040119 bron brussels hoofdstedelijk parlement Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor twee vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdst De opdr type bericht prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020020084 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13, type bericht prom. 15/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de indexatie van de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten - Uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 201 type bericht prom. 15/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertube type bericht prom. 15/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten en in ar

document

type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200356 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau B) voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG20027 Solliciteren kan tot 06/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200377 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen controleurs (niveau B), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG19225 Deze selectie werd afgesloten op 2/10/2019. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opmeters (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG20009 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het s type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200378 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Projectmedewerkers (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer : ANB19033 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2020. Er zij(...) type document prom. 18/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020040126 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 125 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor de jaren 2019-2020 en prognoses tegen 2023 type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal - Financieel Juridisch Experten (m/v/x) (niveau A4), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18225 Deze selectie werd afgesloten op 8/11/2019. De lijst (...) type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200319 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer ANG20007 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het se type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200320 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten sociale dialoog griffie (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG20014 Solliciteren kan tot 07/02/2020 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200322 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de de FOD Justitie: Attachés boekhouding (m/v/x). - Selectienummer: BNG19018 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 7 januar(...) type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten gevangenis Antwerpen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20030 Solliciteren kan tot 07/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200325 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten gevangenis Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20031 Solliciteren kan tot 07/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten/Beheerders servers (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19319 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 ja(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau C) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectie-nummer : ANG20028 Solliciteren kan tot 06/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten A2 spoorweginvesteringen (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20005 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200351 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attaché strategische cel (m/v/x). - BNG19166 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 17 janua(...) type document prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200376 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés A2 Actuarissen (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG19219 Deze selectie werd afgesloten op 7/10/2019. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij gespecialiseerd onderwijs van 8 oktober 2019 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de vereffening ten gunste van de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de administratieve kosten in v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010188 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra van 2 juli 2019 waarbij het kader van het arbeidsregleme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs van 8 oktober 2019 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of de h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de vereffening ten bate van de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de financiële lasten in verband type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020020060 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve ideologische of politieke verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de RTBF mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020020059 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve filosofische of religieuze verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de RTBF mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020020058 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve economische of sociale verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de RTBF mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-soci type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020040106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de herstructurering van twee inrichtingen in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de administratieve kosten in verband met de opdrachten uitgevoerd voor de Franse Gem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de financiële lasten in verband met de revalidatieovereenkomsten die van de univers

arrest

type arrest prom. 14/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020 van Fedris

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020010238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van attaché data analist worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd. Attaché bij de **** ****(...) Toelichting: **** type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020020023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten in de Rechterlijke Orde zijn momenteel vacant: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: • Antwerpen: 1 • Gent: 1 • Bergen: 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020010239 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2019, bladzijde 116255, akte nr. 2019/42872, Regel 6 is de vacante plaats van « Attaché bij de Gemeenschappelijke steundienst bij het (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040131 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 246.549 van 3 januari 2020, vernietigt de Raad van State het koninklijk besluit van 13 april 2019 waarbij de heer Dallemagne M., wordt benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde De heer Pasteger L., ereondervoorzitter en ererechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Luik, werd op 29 juli 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen voor een termijn Mevr. R type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een rechter in het Benelux Gerechtshof. M 11 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van het Verdrag betref(...) Overwegende

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200275 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 26 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 december 2019, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vra « 1.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/10/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020200162 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de r

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, wordt de heer Werner VAN CAMPENHOUT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkad Overeen type benoemingen prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020010249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, wordt de heer Joris PLATTEAU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeen type benoemingen prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2019 wordt de heer Geert ARNO, geboren op 5 mei 1972, met ingang van 1 november 2019, in vast dienstverband benoemd, met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlands taalkader,

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. type lijst prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs - Financieel Juristen (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18215 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder r(...) type lijst prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Business Analisten (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19394 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het sel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/01/2020 pub. 24/01/2020 numac 2020010195 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een mobiliteit in de graad van directeur in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 8 januari 2020 werd de heer SECLEF Joseph, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondiss

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020200350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attaché Cellule Stratégique (m/v/x). - BFG19161 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2020(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 24/01/2020 numac 2020040129 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 9 januari 2020 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van mevr. Remion M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter Ondernemin
^