B.S. Index van de publicaties van 27 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2019015760 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Buraufosse inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royal Stade Waremmien FC inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RFC MEUX inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, wordt mevrouw Christine CANAZZA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Mid Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010225 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2020 is machtiging verleend aan juffrouw van de Meerendonk, Alexine, geboren te Antwerpen op 3 december 1998, wonende te Antwerpen, district Ekeren, om haar naam in die van &q Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010227 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020 is machtiging verleend aan juffrouw dos Ramos Graça, Adriana, geboren te Antwerpen op 31 mei 2013; en juffrouw dos Ramos Graça, Alissia, geboren te Antwerpen op 24 mei 20 Bij k type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Gaston Reiff inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van FC Pont-à-Celles - Buzet inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royal Jeunesse Rochefortoise inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RUS GIVRY inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RFC Spy inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020200400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Eupen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020040116 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 januari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. Grégoire, Catherine Bupe Masala, geboren te Mberesi-Kabambwa op 7 juli 1977, wonende te Jette, om haar naam in die van « Chabal(...) Bij koni type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020040145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van FC Oppagne-Wéris inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020040104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), 2°, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020040146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Emile Mathieu inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020040154 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Merelbeke. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 12 januari 2020, in artikel 1, wordt d Dit bes type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020040144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royale Jeunesse Aischoise inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2019031161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandiste type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020040143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RAS JODOIGNE inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020200332 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot organisatie van de online pedagogische afspraak, door middel van een elektronisch platform, in uitvoering van artikel 7/1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 j type ministerieel besluit prom. 21/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010106 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar type ministerieel besluit prom. 18/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de zittingsplaats Geel voor het tweede gerechtelijk kanton Mol-Geel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vermindering van de studieomvang van de master in de veiligheidswetenschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van een centrum voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020040088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non- type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft de stopzetting van de subsidie voor ex-generatiepact en de omzetting ervan voor organisatoren in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdst type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de werforganisatie als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200336 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de steenkoolmijnconcessie van Cockerill ingetrokken . Bij b(...) Bij besluit van d type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020010245 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 tot toekenning van toelagen aan de ondernemingen en aan de representatieve instellingen van ondernemingen ter verbetering van de energetische efficië

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010244 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2,

document

type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200398 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten K.M.O.-Beleid (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Selectienummer: ANG20018 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200399 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Administrators (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG20033 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020040155 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Gent . - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en oprichting van twee plaatsen van onderpastoor Bij konin(...) Dit besluit h type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200337 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs overheidssubsidies (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19449 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200449 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachées Beheer Contracten (niveau A1) voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Selectienummer: ANG19408 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het se type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers directiesecretariaat (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectie-nummer : ANG20020 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.sel(...) De gedeta type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200349 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Stagiairs van de buitenlandse carrière (niveau A1) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectie-nummer : AFG19390 Solliciteren kan tot 17/02/2020 via (...) De gedet type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200330 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur speciale technieken (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19402 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200321 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Expert (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19115 Deze selectie werd afgesloten op 19/11/2019. Er zijn 7 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200310 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerker-bemiddelaars cel patiëntenrechten (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG20012 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via (...) De gedet type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200311 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Sectieverantwoordelijken voor het laboratorium van Wandre (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: AFG19389 Solliciteren kan tot 10/02/2020 (...) De gedeta type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Beheerscontrole (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20003 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De(...) Geef het se type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 16 januari 2020, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de heer Van Loock Roel wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2020 in de betrekking van Attach Overee type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beslissing van de Overeenkomstencommissie verplegingsinrichtingen-verzekeringsinstellingen met betrekking tot de modaliteiten van toepassing van de derdebetalersregeling In toepassing van artikel 4, type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010271 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 16 januari 2020, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. Kholmanskikh Olga wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2020 in de betrekking van Attac Overee type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010272 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 16 januari 2020, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. Truong Alice wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2020 in de betrekking van Attaché A2 Overe type document prom. 22/01/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020020107 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010269 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 16 januari 2020, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. Szlufcik Karolina wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2020 in de betrekking van Attac Overee type document prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020040102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 20 JANUARI 2020. - Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van één lid in het Ar

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020020093 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ****. - Vacante betrekking In de loop van de maand januari-februari 2020 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : * 1 **** of ****(...) De **** is een **** type vacante bettreking prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020020082 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020040151 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2020, bladzijde 2157, akte nr. 2020/10170, regels 6 en 7, « De kandidaten zullen via e-mail uitgenodigd worden voor een bijkomende proef. » zijn verwi In he

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020200280 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het begeleidingscomité "Mobiel jeugdwerk" type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020200279 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor de informatiecentra voor jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/12/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020200281 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de begeleidingscomités voor het open jeugdwerk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2019043000 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 07 november 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti M. LEE type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2019, wordt de heer Julien CORNET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeen type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010207 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020 : Met ingang van 1 december - Mevr. Sophi type benoemingen prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2019042999 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. SAVE

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200375 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Kritische Infrastructuren (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG20013 Solliciteren kan tot 10/02/2020 via www.selor.be De gedet(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020020091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs informatieveiligheid / Functionarissen voor gegevensbescherming , (niveau A3), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19248 Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst type lijst prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2019031179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 08/07/2019, wordt de vergunning als onderneming voor ala Bij bes type vergunning prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2019031177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 05/07/2019, wordt de onderneming DE PELSENEER BVBA, met als onderneming Bij bes

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2020 pub. 27/01/2020 numac 2020010233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020200441 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief adjunct (niveau D) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW18012. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020, akte nr. 2(...) Deze sel

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2019031114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Wijziging erkenning dienstencentra zoals voorzien in het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderinsprogramma Bij toepassing van het koninklijk beslu N

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 27/01/2020 numac 2020010243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN
^