B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200061 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2019 van 28 mei 2019 Rolnummer 7047 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 20, type wet prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040107 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Wetgevende assemblees Met toepassing van - de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten ; - de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van d - de wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een sectorale regeling van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het werkbaar werk type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor het type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werk type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2020040171 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van de geneesmiddelen die mifepriston, misoprostol of gemeprost bevatten type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrij type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, wordt de heer Kurt STEVENS, attaché klasse A2 bij de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 1 februari 2019, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar de FOD Werkgelegenhei type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019042539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de arbeidsduur (1) type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het secto type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019042764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffe type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het fonds voor vorm type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 betreffende de type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van d type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 29/01/2020 numac 2019205741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2019-202

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020103 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : gezondheidspersoneel » gerangschikt op het gebied van de volksgezondheidswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor informatica en systemen - studierichting : netwerken en telecommunicatie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale pr type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020020080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4181 Bij ministerieel besluit van 14 januari 2020 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2338 van 12 december 1993 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de n type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020105 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : milieuadviseur » gerangschikt op het gebied van de landbouwkundige wetenschappen en biologische engineering van het hoger onderwijs voor soci type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020106 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : accountant en belastingexpert » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale pr type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020101 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor informatica en systemen - studierichting : informaticatechnologie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale prom type ministerieel besluit prom. 03/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Oriëntatie/advisering: begeleiding van leerlingen voor de valorisatie van de verworven kennis in het hoger secundair onderwijs » gerangschikt op het niveau van h type ministerieel besluit prom. 03/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020064 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Oriëntatie/advisering: begeleiding van studenten voor de valorisatie van de verworven kennis in het hoger onderwijs » gerangschikt op het gebied van de psycholog type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020104 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : personeel van de non-profit sector » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale pr type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020010217 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : psychopathologie » gerangschikt op het gebied van de volksgezondheidswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte typ type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020010216 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor specialisatie : systeembemiddeling en sociale arbeid » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor so type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020102 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor specialisatie : gerontologie » gerangschikt op het gebied van de volksgezondheidswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte ty

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040185 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Susanne BRENNINKMEIJER, die woonplaats kiest bij Mrs. Wim Deze za type bericht prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040183 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Yvan VOLDERS die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahousse, Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040184 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dorien JANSEN, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahouss Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200249 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 december 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 december 2019, heeft de vzw « Die za type bericht prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200242 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 december 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 december 2019, is beroep tot v Die zaa

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020010277 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule U2014/ter bij de nationale overeenkomst tussen de verstrekkers van implantaten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 24 januari 2020. - Notificatie punt 14 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de - Nationale o type bijakte prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020010278 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule S/2018ter bij de nationale overeenkomst tussen de audiciens en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 24 januari 2020. - Notificatie punt 14 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de overeenkomsten tuss - Nationale o type bijakte prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020010281 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule Y/2018ter bij de nationale overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 24 januari 2020. - Notificatie Punt 14 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de overeenkomsten tu - Nationale o type bijakte prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020010279 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule T/2018ter bij de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 24 januari 2020. - Notificatie punt 14 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de overeenkomsten - Nationale o

document

type document prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het Parket van de procureur des Konings en Arbeidsauditoraat van Brussel: Assistenten (m/v/x). - BFG20004 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot 1 type document prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200440 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terreincartografen (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectie-nummer : ANG20016 Solliciteren kan tot 12/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200438 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde. - Assistenten dossierbeheer (m/v/x). - BFG20001 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren wo(...) Solliciteren kan tot type document prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200456 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij het parket Luik en het parket van het hof van beroep Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20003 De medewerkers die v(...) Solliciteren kan tot 1 type document prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 Ministerraad 24 januari 2020. - Notificatie punt 13 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020, in uitvoering van het artikel 51, type document prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200426 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kapiteins Operationele Eenheid Brasschaat (niveau Kapitein) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20008 Solliciteren kan tot 24/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde fun(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2019042869 bron leefmilieu brussel Bevordering Bij besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel van 25 november 2019 wordt de heer NYS Nicolas bevorderd tot de graad van Eerste Assistent in het Franse taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 december 2019. Bij Bij besluit v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020020099 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2019, wordt mevrouw Anne-Sophie BOCA, door verhoging in graad, tot de graad van directeur, categorie van de graad: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2, op 1 janu Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2015 tot aanstelling van een waarnemer bij het Interfederaal Instituut voor de Statistiek en van vertegenwoordigers d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020020071 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 november 2019, wordt de heer Olivier DELZENNE, door verhoging in graad, tot de graad van directeur, categorie van de graad: gespecialiseerd - kwalificatiegroep 1, op 1 dece Overeen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020, dat in werking treedt de dag v - word type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020010296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 janua Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040193 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2020, bladzijde 2805, akte nr. 2020/10198, regel 13, lezen : « Assistent ICT bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020010297 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2020, bladzijde 3232 : - dienen de woorden "rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van - voor het mand type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020020133 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking In de loop van de maand februari 2020 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : - 6 **** of **** contractuele medewerkers - ****(...) **** ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020200457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, wordt de heer Anthony VANELVERDINGHE met ingang van 1 december 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2018.

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040089 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van directeur-diensthoofd bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare). - Oproep tot kandidaatstelling. -(...) Overeenk

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020020090 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 24 JANUARI 2020. - Overeenkomst 2020-2021 tussen de kinesi- therapeuten en de verzekeringsinstellingen. - Notificatie punt A.14 BETREFT: MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID Goedkeuring van de overeenkomsten tussen de zorgverstrekkers en de verzek 2020A70720.00

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 29/01/2020 numac 2020040043 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door verzekeringsondernemingen gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Ierse High Court heeft op Overe
^