B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020010301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2019010299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 september 2019, wordt de heer Denis GROFILS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn am Overee type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landings type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 30/01/2020 numac 2020010247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de kritieke infrastructuren onderworpen aan de controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, met name de elementen van een nucleaire installatie bestemd voor de industriële productie van elektriciteit die di type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2019205996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2019 Koninklijk besluit van 7 januari 2020 ORDE VAN LEOPOLD II Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer : DEHON, André, adviseur-generaal bij de R Mevrouw : MERCELIS, A type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2019205997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 15 november 2019 Koninklijk besluit van 7 januari 2020 LEOPOLDSORDE Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde: Mevrouw: BREMER, Anne, adviseur bij de Hulpkas voor werkloosheidsu De heer: DRUART, Luc, type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2019206029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale orden Uitreiking van 15 november 2019 Koninklijk besluit van 7 januari 2020 KROONORDE Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde: De heer: UREEL, Michel, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor arbe Wordt bevorderd tot d type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het indexatiemechanisme type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maatregelen ten type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "medische redenen op 58 jaar" type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de tewerkstelling en de tijdelijke type koninklijk besluit prom. 12/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2020020055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftij type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2019205805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2020040204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Rock The City VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2020040205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Recyclart VZW als sociale onderneming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2020020139 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 ter bepaling bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2019 pub. 30/01/2020 numac 2020020119 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/01/2020 pub. 30/01/2020 numac 2020020117 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/04/2019 pub. 30/01/2020 numac 2020200445 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden van de beroepen van regisseur en van intersectorale omkaderende referentiepersoon

decreet

type decreet prom. 20/12/2019 pub. 30/01/2020 numac 2020020111 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040188 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan MICHELS, Patrick REUBENS, Carine HULST, Erna HELLINC Dit bes type bericht prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040186 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mathieu GYBELS, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Lahous Dit bes type bericht prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040196 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Koen VERHULST die woonplaats kiest bij Mrs. Koen Geelen, S Deze za type bericht prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040189 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Daniël DE VLAMYNCK, Monique DE VLAMYNCK, Marie-Noëlle M.J. Dit b type bericht prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040187 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba STAYEN KAPEL die woonplaats kiest bij Mr. Katia Bo Dit bes type bericht prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040182 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State John CROMBEZ, die woonplaats kiest bij Mr. Simon Bekaert, Deze z

document

type document prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020200494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19354 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2020. Er zijn 32 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) Er werd ook ee type document prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020020112 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 20 DECEMBER 2019. - Reglement tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen: Artikel 1. Dit reglement rege Art. 2. Ov type document prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19358 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020200444 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Natuur en Bossen. - Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2020 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organi Theoret

erratum

type erratum prom. 28/03/2019 pub. 30/01/2020 numac 2020200446 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de toelage werkingsforfait van de erkende centra voor Teleonthaal. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020020138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 2020 werd Mevr. Florence PIRET, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd. Op 21 januari 2020 heeft ze de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de eer Bij konink

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020020079 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2020, zijn benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst: bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr. Beeken N., griffier bij deze rechtbank;

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020020108 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2020, wordt de heer Yannick SMEETS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/12/2018 pub. 30/01/2020 numac 2020020118 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van artikel 1er van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet bet

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020200411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020010293 bron brussels parlement **** **** voor de functie van tweetalige polyvalent **** (****) (****/****) - niveau **** **** dit examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. ****: **** ****(...) **** kandidaat die het ver type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020010294 bron brussels parlement **** **** voor de functie van tweetalige polyvalent **** (****) (****/****) - niveau **** **** dit examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. ****: **** ****(...) **** kandidaat die het ver

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/01/2020 numac 2020040169 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van De erke
^