B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2018 pub. 13/02/2020 numac 2020020169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. - Officie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. - Vernietiging Bij arrest nr. 246.952 van 5 februari 2020, vernietigt de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, wordt aan mevrouw DE KINDER Urbanie op het einde van de maand mei 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 13/02/2020 numac 2020020170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 13/02/2020 numac 2020030109 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "RAS EL HANOUT", om bepaalde kosten van haar project, het interactief toneelstuk "the D-Word", te dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020030120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 januari 2020 werd met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Bernard GILLIOT, Voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen en Directo(...) Hij zal het bur type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030085 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende benoeming van in de hoedanigheid van eerste wetenschappelijk attaché type ministerieel besluit prom. 27/01/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020040268 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 Juli 2014 tot vaststelling van gebieden bedoeld in artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen Yabuuchi e type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200605 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 januari 2020 wordt de bvba XMU, gelegen "avenue de la Pairelle' 8, te 5000 Namen vanaf 17 februari 2020 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de cat type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200604 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 januari 2020 wordt het bureau Soft dB, gelegen "rue de Luxembourg" 246, tot 8077 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, met ingang van 8 januari 2020 voor een termijn van drie jaar inzake geluid type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200564 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 6 december 2019 worden de onder het bijzonder toezicht vallende bepalingen tot goedkeuring van de beraadslagingen van 24 oktober 2019 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen d J type ministerieel besluit prom. 28/01/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030086 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende benoeming van Xavier DEHAIBE in de hoedanigheid van eerste wetenschappelijk attaché type ministerieel besluit prom. 28/01/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030084 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende benoeming van Amynah GANGJI in de hoedanigheid van eerste wetenschappelijk attaché type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030068 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,10% - 22 juni 2030" type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 13/02/2020 numac 2020020168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het formaat van de foto van de identiteitskaart en van de ****. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020030029 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 januari 2020, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Kestens Kenny wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 januari 2020, in de betrekking van Attach Overeen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2018 houdende de bevordering van de heer Tom VAN GYSEGHEM tot de graad van Kolonel van de Brusselse Hoofdstedelijke

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040271 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-Pierre DELSART heeft de nietigverklaring gevo Dat bes type bericht prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040292 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK die woonplaats kie Dit beslui type bericht prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040293 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw ONZE-LIEVE-VROUWZIEKENHUIS die woonplaats kiest bij Dit bes type bericht prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040294 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw JESSA ZIEKENHUIS die woonplaats kiest bij Mr. Sarah Dit bes type bericht prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020030054 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2021 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 1 De tabel on type bericht prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020030053 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 - Vervanging Het bericht in verband met de automatische 1. de wijzigi type bericht prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040296 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Hous

document

type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200817 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior strategy advisors , (niveau A1), voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19341 Deze selectie werd afgesloten op 06/02/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200801 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers (niveau C) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG20031 Solliciteren kan tot 27/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het sel type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200807 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B/C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummers : BFG19131 - BFG19118 - BFG19120 - BFG19115 - BFG19116 - BFG19124 - (...) - BFG19131 - Techni type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200806 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B/C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummers : BNG19110 - BNG19112 - BNG19107 - BNG19108 - BNG19116 - BNG191(...) - Economisch control type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200805 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummers: BFG19121 - BFG19128 - BFG19122 - BFG19130 - BFG19127 - BFG19117 - BFG19123 - BFG1(...) - Inspec type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200606 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 4 december 2019 wordt de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ATL NIESSEN, bestaande uit de heren Edgar en Pascal Niessen, gegelen Deidenberg Am Stein 21, te 4770 Amel, erkend als ruimer van septische putten en g De erke type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200803 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B/C voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie . - Selectienummers: BNG19110 - BNG19112 - BNG19107 - BNG19108 - BNG19116 - BNG191(...) - Economisch control type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200802 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (m/v/x). - Selectienummers: BNG19113 - BNG19120 - BNG19114 - BNG19121 - BNG19119 - BNG19109 - BNG(...) - Inspec type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040263 bron vlaamse overheid Omgeving Landinrichting Het besluit van 20 december 2019 van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme houdende machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot onteigening voor algemeen nut van onroerende go Artikel 1. type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020030056 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 maart 2020 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1. Voor de onderne 235,30 EUR, e type document prom. 19/12/2019 pub. 13/02/2020 numac 2020010302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2020 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type document prom. 15/01/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020020186 bron vlaamse overheid Vlaamse Landmaatschappij. - Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 15 januari 2020 houdende de onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040311 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financial officers met OPLEIDINGSTRAJECT (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20040 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebes(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040280 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en ondersteuning Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie. - Raadgevende commissie - Oproep kandida(...) I. OND

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020020178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 8 oktober 2019 van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen van de plaatselij

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200863 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Budget en Beheer (niveau A) voor Koninklijk Museum voor Midden Afrika. - Selectienummer: ANG19258. - ERRATUM Deze selectie werd oorspronkelijk afgesloten op (...) Het nieu

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 8 januari 2020 werd mevrouw DE KINDER Urbanie, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040289 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, wordt Mevr. Charlotte VANHOVE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van mevrouw Urbanie DE KINDER De betrokken o De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040283 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaatsen van technisch medewerkers (niveau ****) voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd:(...) **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen, de heer Verboven W.; Dit besluit tree Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020040291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt de heer N'Pingha KAWAYA MWANA MUFULA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking v Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200800 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen data governance (niveau A2) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: MNG20014 Solliciteren kan tot 27/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u type lijst prom. 03/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020040284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Xerius type lijst prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020200580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020020230 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 oktober 2019 heeft de heer Joseph J. LEBON de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Kazakhstan uit te oefenen, met standplaats te Roeselare en consulair rechtsgebied de p Deze type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/02/2020 numac 2020020225 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 oktober 2019 heeft de heer John STOOP de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Kazakhstan uit te oefenen, met standplaats te Schilde en consulair rechtsgebied de provinci Deze v

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 23/05/2019 pub. 13/02/2020 numac 2020200600 bron regering van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanstelling van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie
^