B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2019205043 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6869 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 46, 54, 57 en 63 van de wet van 31 juli 2017 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de gifte Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 17/02/2020 numac 2020030042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 17/02/2020 numac 2019205710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 17/02/2020 numac 2020200847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het eerste kwartaal van het jaar 2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/02/2020 pub. 17/02/2020 numac 2020040323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraag van certificaat en van certificaat bedoeld in artikel 442bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals van toepassing op de onroerende voorheffing type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200630 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 6 december 2019 wordt de b.v. BAETS, gevestigd Kelperweg 23 te 6037 RL Kelpen-Oler , erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 6 december 2019 wordt(...) Bij ministerieel be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2020 pub. 17/02/2020 numac 2020030038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N133 Nieuwmoersesteenweg tussen kmp. 0,0 en kmp. 0,1 op het grondgebied van de gemeente Essen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200691 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 december 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 december 2019, heeft de Familierechtbank Namen, afdeling Namen, de vol « Sche

document

type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200838 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij de politierechtbank Luxembourg (m/v/x). - Selectienummer: BFG20023 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) Solliciteren kan tot 0 type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200837 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BFG20008 De medewerkers die voldoen aan(...) Solliciteren kan tot 0 type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200839 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij het Hof van beroep Luik en het Arbeidshof Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20024 De medewerkers die voldoen aan d(...) Solliciteren kan tot 0 type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200840 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de rechterlijke orde: Assistenten bij het hof van beroep Brussel, de Franstalige arbeidsrechtbank Brussel, de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel (m/v(...) De medewerkers die type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200830 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Overheidsopdrachten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20068 Solliciteren kan tot 4/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het se type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200850 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretaris bij het parket Charleroi (m/v/x). - Selectienummer: BFG20002 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden o(...) Solliciteren kan tot type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200852 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen ) (m/v/x). - Selectienummer: BFG20013 De medewerkers die vo(...) Solliciteren kan tot 1 type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200855 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20014 De medewerkers die vo(...) Solliciteren kan tot 1 type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200901 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Experten Textiel (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG20061 Solliciteren kan tot 2/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200892 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning: Directiesecretarissen (m/v/x). - Selectienummer: BNG20019 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) Solliciteren kan tot 9 type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200891 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning HR Officers (m/v/x). - Selectie-nummer : BNG20013 - BNG20018 - BNG20016 - BNG20017 - BNG20011 .(...) . Dossierbeheerders C type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200890 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Opleiders personeelsadministratie (m/v/x). - Selectienummer: BNG20020 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200889 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderzoekers (niveau A1) voor de Belgische mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE19007 Deze selectie werd afgesloten op 22/01/2020. Er zijn 6 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200872 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experts technische installaties (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19328 Deze selectie werd afgesloten op 7/02/2020. Er zijn 2 (...) De lijst is type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200869 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige data marketeers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20046 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200868 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossiercoördinators Veiligheid en Defensie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20060 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be De ge(...) Geef het se type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200888 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19291 Deze selectie werd afgesloten op 18/11/2019. Er zijn 7 laurea(...) De lijst is type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor toeristische attracties Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 januari 2020, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa worden type document prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020040287 bron waalse overheidsdienst Vervoer. - Schoolgebouwen 2019 Evolutiepercentage 1,0223 met indexatiemethode zoals beslist in contactcommissie van 02/08/00 PROVINCIAAL EN PENETRATIEPERCENTAGE OP 01/09/2019 Evolutiepercentage 1,0223 euro VOERTUIGEN 8 -(...) Dagkilometers Vervoe

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200824 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** & Selectie Deskundigen (niveau ****) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****19385 Deze selectie werd afgesloten op 7/02/2020. Er zijn 4 laureaten. De (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020030099 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2020, bladzijde 5630: * waarbij de heer Souffriau D., emeritus vrederechter van het kanton Herzele, plaatsvervangend magistraat in de vredegerechten van - waarbij

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200692 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 december 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 januari 2020, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020020197 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 31 januari 2020 : Met ingang van 1 januar - Mevrouw Roe

lijst

type lijst prom. 11/02/2020 pub. 17/02/2020 numac 2020030155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Acerta type lijst prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200834 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Medische Expertise (niveau A3) voor FEDRIS. - Selectienummer: AFG19259 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, best(...) type lijst prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200791 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2019042767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr 246.128 van 20 november 2019, afdeling bestuursrechtspraak, XVde kamer, wordt het koninklijk besluit van 2(...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 17/02/2020 numac 2020200841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
^