B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot invoering, voor 2019 en 2020, van het stelsel van werkloosheid met bedrijfsto type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van somm type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding te type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020040158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 27/02/2020 numac 2020040411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegeg type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020040157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020040156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoe type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeidsduur voor de personeelsleden op wie de c type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van Constructiv in geval van arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in d type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheids type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardi type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 septemb type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de rijst- type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2019041616 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot instelling van veiligheidszones in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020351 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020352 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van de centra voor private archieven type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020354 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel patrimonium type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020353 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020349 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020356 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 03/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020357 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 18/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020399 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2020 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nader

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020040405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft het AGR-GPS-systeem voor burenregelingen

decreet

type decreet prom. 19/12/2019 pub. 27/02/2020 numac 2020030153 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020030186 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2021. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 31 van 13 febru - op bladz type bericht prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020020414 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba SPS FIN die woonplaats kiest bij Mrs. Christophe R Deze za type bericht prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020030187 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en ondersteuning Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020. - Vervanging. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 3 - op bladz type bericht prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020020383 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DERBY en de nv TIERCE LADBROKE die beiden woonplaats Deze za

document

type document prom. 21/02/2020 pub. 27/02/2020 numac 2020020405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2020 van de Haven van Brussel type document prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020040367 bron vlaamse overheid Omgeving Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen i Opmerkinge type document prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020040372 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 31 januari 2020, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de heer Filip Van Nuffel wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 21 januari 2020, in de betrekking van At Overee

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020200950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Rechterlijke Macht. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 31 van 13 februari 2020 in de Nederlandse en de franse tekst : Pagina 7911 dient te worden gelezen " Mevrouw Urbanie DE KINDER, raadsheer in sociale zaken a type erratum prom. 19/12/2019 pub. 27/02/2020 numac 2020030162 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2020 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020020403 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoemingen in de Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020 wordt bepaald : Artikel 1.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020030191 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen voor het arbeidshof Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vaca(...) Griffier

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020020376 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van ****. - Werving van een attaché "interne controle" in de **** **** via **** mobiliteit. - **** **** **** beraadslaging van de Raad van Bestuur van de Haven van **** op 21 ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201149 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren Interne Controle (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG18234 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschi(...) type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201148 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Co-operative Tax Compliance Auditors (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG18233 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201147 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior IT Architects (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG18231 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bes(...) type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201146 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren Beheerscontrole (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG18080 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschik(...) type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201136 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten beheer economische analysetools (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20083 Solliciteren kan tot 12/03/2020 via www.selor.be De gede(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201104 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het arbeidshof Antwerpen (Rechterlijke Orde): Griffiers voor het arbeidshof Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer: BNG19150 Er zijn 2(...) Deze selectie werd afg type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020201150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Redacteurs (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19148 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit d(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020030050 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Vijfde oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Het Belgisch Staatsblad heeft op 25 november 2019 een vierde oproep Deze op

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/02/2020 numac 2020055598 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Van Der Borght, Florentine Marie Mevr. Van Der Borght, Florenti Alvorens te b
^