B.S. Index van de publicaties van 29 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030730 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanvraag van een gebruiksvergunning door Codevco V BV voor de commerciële en industriële zone C, liggend in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België Op basis van het Koninklijk Besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de proced Zone type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het recht op uitkeringen bij landingsbaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020201551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2020, wordt aan de heer COTTEGNIE Carol op het einde van de maand juni 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghe type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 27/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-1 type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020200677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het stelsel van werkloosheid met be type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020200682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verhoging van de ecocheques in 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020201510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2020, wordt aan de heer JONET Alain op het einde van de maand april 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020200797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot toevoeging van een artikel 20 aan het akkoord van sociale type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020200689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de verlenging van de crisismaatregele type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020200924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de syndic type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020201554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2020, wordt aan de heer RENZETTI Beniamino op het einde van de maand juni 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghe type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van het pensioenreglement van het se type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030804 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het k type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030827 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030826 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030807 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030834 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040970 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020010386 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake scholing, examens, terugkommoment en subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020010387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040987 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens de spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de verdelers en andere operatoren van de antropogene watercyclus ertoe gemachtigd worden om op hun boekjaar 2019 een provisie voor risico's en lasten aan te leggen om de impact van de crisis COVID-19 te dekken

document

type document prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030755 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden. Katholieke eredienst. - Mechelen. - Omvorming van twee plaatsen van kerkbedienaar in twee plaatsen van kapelaan en overdracht van vijf plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk be Dit bes type document prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020202045 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java ontwikkelaars (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20137 Solliciteren kan tot 01/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het sele

arrest

type arrest prom. 23/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030805 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het sch

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020201531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2020, is mevrouw BRIMBOIS Marie-Virginie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020201552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Carol COTTEGNIE De betrokken organisaties w De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020201980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Beniamino RENZETTI De betrokken orga De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030820 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers **** op de politionele informatie **** ****. CONTEXT In de loop van de maanden mei en juni 2020 zal het **** een lid voor zijn **** (****) aanwerven met de hoedanigheid van lid van de geïntegreerde po(...) **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020201511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Alain JONET De betrokken or De voord

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020010357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2020, wordt de heer Floran PLUVINAGE benoemd tot rijksambtenaar (...) type benoemingen prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030772 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, wordt Mevr. Julie DARIMONT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalk Overeen type benoemingen prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030764 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 april 2020, wordt Mevr. Elise COUPLET benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse taalka Overeen type benoemingen prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2020, wordt de heer Adam GOKUZUM benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeen

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030787 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderings- instellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramm E type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/04/2020 numac 2020030785 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma E
^