B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202422 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2020 van 23 april 2020 Rolnummer 7327 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 15/3 van de wet van 7 mei 1999 « op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spel Het Gron type wet prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202420 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2020 van 23 april 2020 Rolnummer 7085 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 143 van de wet van 6 juli 2017 « houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen v Het Gron type wet prom. 04/05/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020202642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van wettelijke bepalingen voor wat de transparantie van de overeenkomsten inzake terugbetaalbare specialiteiten betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de landingsbanen voor werknemers met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds van besta type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het werkbaar werk type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de t type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de verlaging van de l type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2020 Koninklijk besluit van 9 juni 2020 KROONORDE Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde: Mevrouw: LOIR, Catherine, adviseur bij het Departement. Worden benoemd tot d Mevrouwen: DELWICHE, Lauren type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2020 Koninklijk besluit van 9 juni 2020 ORDE VAN LEOPOLD II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II: De heer: CASTELYNS, Rudi, attaché bij het Departement DECHENEUX, Nicole, attaché type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2020 Koninklijk besluit van 9 juni 2020 LEOPOLDSORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde: De heer: MICHILS, Guy, adviseur bij het Departement. Hij zal het bu Wordt benoemd tot de graad v type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041471 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 maart 2020, is machtiging verleend aan Mevr. Agostini, Jessica Maria Magdalena, geboren te Brussel op 23 juli 1997, wonende te Alicante , om haar naam in die van « Lanni » te(...) Bij koni type koninklijk besluit prom. 09/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041469 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. Tshidibi Tshilolo, geboren te Kinshasa op 10 juli 1990, wonende te Sint-Jans-Molenbeek, om haar naam in die van « Ts(...) Bij koninklijk be type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020201301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041470 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 mei 2020, is machtiging verleend aan de genaamde Supinski Rongkaew, Thyada, geboren te Namen op 5 november 2017, wonende te Doische, om haar naam in die van « Supinski » te verandere Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041472 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020, is machtiging verleend aan de genaamde S.N.P., Karanveer Singh, geboren te Tanda op 17 december 2011, wonende te Brussel, om zijn naam in die van « Singh » te veran(...) Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 2 juni 2020 wordt de heer Jan KONINGS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DEMERDAL-DSZ voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041473 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 maart 2020, is machtiging verleend aan Mevr. Yem'Akake Luhahi Amana Omoyi, geboren te Brussel op 23 augustus 1988, er wonende, om haar naam in die van « Luhahi » te veranderen. Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041653 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020, is machtiging verleend aan Mevr. Shkreli, Vera, geboren te Shkoder op 23 augustus 1969, wonende te Sint-Gillis, om haar naam in die van « Selmanaj » te verander(...) Bij konin

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/01/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van een regeringscommissaris voor de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 17/06/2020 numac 2020041699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders, voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur en commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te B type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041689 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 4 mei 2016 houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202621 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 wordt eervol ontslag uit zijn ambt van Kabinetschef van de Minister van Begroting, Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren verleend aan de heer Frédéric Jacquet op 31 mei 2020 Bij b type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202622 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 wordt het lopende mandaat van mevr. Alice Baudine, Administratrice-generaal van van het "Agence wallonne de la santé, de la et des familles" (Waals Agentschap voor(...) Bij besluit van de Wa

decreet

type decreet prom. 20/05/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020202614 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij type decreet prom. 29/05/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020041676 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202527 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 7214 Bij beschikking van 2 april 2020 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. De griffier type bericht prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020031002 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Wim

document

type document prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202692 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Milieudeskundigen (niveau A1), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG20196 Solliciteren kan tot 6/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202696 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten (m/v/x) bij het federaal parket en de griffie. - Selectienummer: BDG20002 De medewerkers worden door hun personeelsdie(...) Solliciteren kan tot 06 type document prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202616 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 12 mei 2020 wordt de "SA SODELUX", route de Saint-Hubert 71, te 6800 Libramont, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 84077/0004/5 Bij beslissing van 12

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Experts (niveau A2) voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20078. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in (...) De uiterst

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 2 juni 2020 werd de heer DEBRY Francis, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het

erkenning

type erkenning prom. 08/06/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020021228 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202421 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 54/2020 van 23 april 2020 Rolnummer 7239 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 28, 39, 40, 1051 en 1056 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwette samengesteld

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020202318 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2020 van 20 februari 2020 Rolnummer 7075 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 88quater,

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 17/06/2020 numac 2020041678 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse prudentiële toezi Over
^