B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2017 pub. 23/06/2020 numac 2020040458 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015 . - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020010409 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Tijdelijke verlenging aanduiding Bij koninklijk besluit van 16 juni 2020 worden met ingang van 16 juni 2020 de aanduidingen van Mevr. Marie C. DELBAER, adviseur en de heer Geert M.C. CALLAERT, adviseur generaal, als lid van het Coll type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020015023 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit nr. 31 houdende bijzondere maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041742 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3059 van 12 mei 2020: Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II: de heer: Arnols Michel, Attaché Worden benoemd tot Officier in d mevrouwen: Debeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020021297 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3060 van 12 mei 2020, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste meester-chef ****. **** ****: "

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041813 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van acht vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041811 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 17/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041808 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041441 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie van 207.000 € aan de gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020021295 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2020 wordt Mevr. MUCOWIMANA-PALSTERMAN Nicole met ingang van 1 februari 2020 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring Deze termijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030714 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie externe sales type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041444 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie conciërge type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fietstechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030567 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie huishoudhulp dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie interne sales type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie crossmedia assistent in interactieve producties type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie destilleerder type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020030459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie crossmedia assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie motorist 221 kw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bosbouwer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041827 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 47 betreffende het steunprogramma voor operatoren in de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041786 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020202531 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 21 december 1987 tot aanmoediging van het verzorgd gebruik van de Duitse taal op school

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van de bedragen van de bijdrage die de administratieve kosten moet dekken Overeenkomstig artikel 1/1, type bericht prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041696 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap CHAUDFONTAINE LOISIRS heeft de ni Deze za type bericht prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020031022 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-20/0021: NV RCM BELGIQUE/NV CAR & TRUCK CHARLEROI. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 17 juni 2020, ontving Volgens de type bericht prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041693 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba LES SAVEURS D'ORIENT heeft de nietigverklaring gev Deze za type bericht prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041692 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap ASCOT c.s. heeft de nietigverklar Deze za type bericht prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041691 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap CIRCUS BELGIUM heeft de nietigver Deze za

document

type document prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020202732 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen auteursrechten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19144 Solliciteren kan tot 07/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selec

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied. - BE1000003: "Bossen en vochtige gebieden van Betreft:

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041822 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zullen vacant zijn vanaf 1 oktober 2020: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: • Antwerpen: 1 • Brussel • Brussel (Neder

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020030989 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** van de **** Militaire **** (****(...) 2. Taak

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020021286 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2020, wordt Mevr. Florence A. COULON, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor type benoemingen prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020041713 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt de heer Gert Y.H. JANSEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020202657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Afsluiting van het nummer. - Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken Ond. Nr. type lijst prom. 16/06/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het min type lijst prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020202753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten geschillen en bemiddeling (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: MNG20020 Deze selectie werd afgesl(...) De lijst v

registratie

type registratie prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020015021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 17/06/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan TRANSPORT DROGOWY PIOTR PAKOSZ gelegen OSOWO, 33 te 6(...) De registratie draagt het nummer ENR

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 23/06/2020 numac 2020093006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^