B.S. Index van de publicaties van 2 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203623 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieu Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt mevrouw Elza VANDE VELDE, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. E type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer Christophe DEBOSKRE, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt mevrouw Angélique COULOUSE, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt mevrouw Vincianne DENUIT, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Ee type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer Alain LIBERT, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een be type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031287 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt mevrouw Fabienne BERTRAND, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. E type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020031269 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 februari 2020, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegen M. DE R type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer **** ****, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse ****1, met als titel attaché. **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer Emmanuel HAECK, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer Stéphane MONTULET, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. E type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt mevrouw Liesbeth DEPRE, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer David GRAULUS, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een b type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020010421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 juli 2020, wordt Mevr. Véronique DELFORGE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer François GOFFE, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2020 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020203590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Sociale Maribel van de Overheidssector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015230 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de Villa des Hêtres, gelegen Kasterlindenstraat 69 in Sint-Agatha- Het go

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020203592 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep « Leefmilieu » en van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 201 type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020203625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « Office francophone de la Formation en alternance » type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020015358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises "

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015346 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer B. COLLARD heeft de nietigverklaring gevorderd va Dat besl type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020031251 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw V. DURIEUX c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaa type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015348 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer P. GIET c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd v Die ver type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015340 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer CARPAIJ heeft de nietigverklaring gevorderd van he Deze za type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015339 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw VIVANT OSTBELGIEN c.s. heeft de nietigverklaring g Die besl type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015337 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Nationaal Eigenaars en Mede-Eigenaars Syndicaat c. Dat bes type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015347 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba BATISSEL heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaa type bericht prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap OCTAPHARMA BENELUX heeft de niet Dat besl

document

type document prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015415 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning Dienst Reglementering Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met b 1. Inleid type document prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR correspondenten (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB20003 Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2020. Er zijn 6 laureaten. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie die belast is met het ontvangen van klachten van studenten over een weigering tot inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2014 ter uitvoering van de artikelen 8, § 1, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 en 50 van het decreet van 21 november 2013 to type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vakken en onderwijsvormen voor de door een getuigschrift bekrachtigde externe proeven betreffende de toekenning van het getuigschrift hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2020- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van de artikelen 8 en 10 van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203620 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Strategische coordinatoren (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG20203. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Bel(...) Er zijn wi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020042809 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2020 dat in werking treedt op 1 februari 2020, wordt de heer BAUTERS Jasper, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justiti

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juni 2020, wordt de Mevr. Francesca GIANNONE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met Overeen type benoemingen prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020031266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2020, wordt de heer Niels COLLYNS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederland Overeenk

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203587 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG20221 Solliciteren kan tot 15/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Een lijst va type lijst prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203580 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Burgerlijk Ingenieurs (niveau A1) voor het BIPT. - Selectienummer: ANE20003 Solliciteren kan tot 16/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020203626 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Sele(...) Er zijn 6 laureaten

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/07/2020 pub. 02/09/2020 numac 2020031256 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 02/09/2020 numac 2020015408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Rijksdienst voor sociale zekerheid HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. De Directieraad wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal of, bij zijn afwezigheid door de Adjunct-adm Art. 2. De
^