B.S. Index van de publicaties van 7 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020042840 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3147 van 9 augutus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren va Zij gaat type koninklijk besluit prom. 16/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015459 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2020 type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het moederschapsverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020031294 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3141 van 31 juli 2020 : Wordt bevorderd tot Groot Officier in de Orde van **** **** op datum van 8 april 2020 : Medische dienst geneesheer-generaal- Worden bevorder type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd voor het dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020015355 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020 is machtiging verleend aan de heer Jwad, Hassan Hani, geboren te Ar Rusafah-Bagdad op 28 juli 1983; en juffrouw Jwad, Sara, geboren te Eeklo op 18 januari 2018, b(...) Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020042853 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3150 van 9 augustus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020042847 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 3148 van 9 augustus 2020: Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, van wie de namen volgen, op 1 juni 2020 aangesteld: Landmacht In de graad va type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van ma Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020010426 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3144 van 31 juli 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 juli 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020010429 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** Bij koninklijk besluit ****. 3149 van 9 augustus 2020: Wordt majoor **** ****. **** **** op 3 augustus 2020, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel, om type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020042834 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Mandaat. - Verlenging Bij koninklijk besluit van 22 juni 2020 dat uitwerking heeft op 1 juni 2020 wordt de toekenning van de mandaatfunctie van Directeur-generaal "Onderzoek & Ruimtevaart " bij de Programmatorische Federale Overhei Bij koninklijk beslu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020031304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van BX1 als rechthebbende op verplichte distributie type ministerieel besluit prom. 31/08/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod op het op de markt brengen van slagroomspuiten van het merk Lacor, model "Sifón crema Aluminio 0,5Lt", met referentie 68500 en EANcode 8 414 271 685 002 type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020015444 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende machtiging voor een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen op verzoek van het type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020010435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Vervoersvergunning B323-4320 Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2020 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning met referte B323-405 van 14 oktober 1970 voor het vervoer van zuurstof door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020010430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 31 juli 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2020, wordt eervol ontslag uit haar functies van Adviseur-generaal verleend aan Mevr. Véronique BERTHOT. Bij hetzelfde besluit

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/09/2020 pub. 07/09/2020 numac 2020042846 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr.° 685. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk

document

type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203672 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor alle federale departementen. - Selectienummer: ANG20219 Deze selectie werd afgesloten op 17/08/2020. Er zijn 416 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203662 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitster en van een lid Bij koninklij Bij het type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203650 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché ondersteuningsmanagement (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19404 Deze selectie werd afgesloten op 31/08/2020. Er is geen laureaat. (...) type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203678 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij het parket Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20113 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203645 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Audiovisueel technisch manager (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20170 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2020. Er zijn 3 laureaten. De l(...) Er werd ook een type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203649 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BFG20106 De medewerkers die voldoen(...) Solliciteren kan tot 21 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203675 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretaris bij het parket Luxembourg (m/v/x). - Selectienummer: BFG20110 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203676 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20111 De medewerkers die voldoen aan de deelneming(...) Solliciteren kan tot 21 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203677 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffier bij de arbeidsrechtbank Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20112 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203682 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffier bij de ondernemingsrechtbank Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20117 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorw(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203679 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de ondernemingsrechtbank Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20114 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot 21 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203681 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffier bij de politierechtbank Luik (m/v/x). - Selectienummer: BFG20116 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de rechtbank van eerste aanleg Namen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20115 De medewerkers die voldoen aan de deelne(...) Solliciteren kan tot 21 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretaris bij het parket Mons (m/v/x). - Selectienummer: BFG20107 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203640 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Teamleider van datamanagers (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20100 Solliciteren kan tot 21/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de arbeidsrechtbank Henegouwen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20104 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) Solliciteren kan tot 21 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij het parket Mons (m/v/x). - Selectienummer: BFG20108 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203636 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : griffiers bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20109 De medewerkers die voldoen aan de deelnemin(...) Solliciteren kan tot 21 type document prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij het parket van het arbeidshof te Bergen (m/v/x). - BFG20105 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaar(...) Solliciteren kan tot 2

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020010431 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020 wordt Mevr. Clara GEVAERT met ingang van 01 juli 2020 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van at Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203641 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke voor ballistische maatregelen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20075 Solliciteren kan tot 21/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203670 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Collectiebeheerders (niveau B) voor het Koninklijk Museum Midden Afrika. - Selectienummer: ANG20223 Solliciteren kan tot 21/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203669 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Database Administrator (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20258 Solliciteren kan tot 21/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020042862 bron nationale bank van belgie Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's voor verenigingen en stichtingen bepaald in het koninklijk beslu In type lijst prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203642 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige 3D mechanische ontwerper (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20088 Solliciteren kan tot 21/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 07/09/2020 numac 2020203644 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Automotive expert (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20089 Solliciteren kan tot 21/09/2020 via www.selor.be via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selec
^