B.S. Index van de publicaties van 16 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de die type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020042919 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 22 augustus 2020 wordt er met ingang van 1 juli 2020 een einde gesteld aan de functie van de heer Frank KOENEN, Onderzoeksleider bij Sciensano. De heer Frank KOENEN, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020042942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, wordt de heer Jo BAERT, kamervoorzitter bij de Raad van State, oprustgesteld op 1 januari 2021. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren en z type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020202408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2017 tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de toekenning van verscheidene stelsels van werkloosheid met bedrij type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en de overlonen type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deeltij type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020042830 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020 wordt mevrouw Sabrina ZORBO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020042829 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020 wordt de heer Carrol TANGE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider b Overeenkom type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de D type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020015514 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020 wordt mevrouw Séverine STEUVE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleide Overeenko type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020042826 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020 wordt mevrouw Anne LEMONNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider b Overeenkom type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van een sectoraal aanvullend pe type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020042828 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juli 2020 wordt de heer Fabrice NOEL, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW2, met de titel van werkleider b Overeenkom type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020203284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020203795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Boek VI, titel Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020203794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Boek VI, titel Bij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een steunregeling voor gemeenten in het kader van het dierenwelzijn

document

type document prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020015344 bron brussels hoofdstedelijk gewest ZP 5340 Molenbeek/Koek/Jette/Gansh/SAB. - Vernietiging Bij besluit van 3 augustus 2020 wordt de beslissing van 30 juni 2020, waarbij de politieraad van politiezone 5340 beslist over de wijziging van de lopende overheidsopdracht met betrekking to type document prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020203791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige overheidsopdracht experts (niveau A1) voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer: AFB20007 Deze selectie werd afgesloten op 09/09/2020. Er zijn 2 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020203779 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vastgoed Analisten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20130 Solliciteren kan tot 06/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020042907 bron belgische mededingingsautoriteit Richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de berekening van geldboeten voor ondernemingen en ondernemingsverenigingen bedoeld in artikel IV.79,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2019 pub. 16/09/2020 numac 2020042861 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-soci

erratum

type erratum prom. 17/08/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042944 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type erratum prom. 17/08/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042943 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020042415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ter aanvulling van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 16/09/2020 numac 2020031296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020203785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van de v Bij

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020203618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020015517 bron nationale kamer van notarissen Samenstelling van het Directiecomité van de Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2020 Voorzitter: Philippe DE JONGHE, notaris te Oostende Vice-Voorzitter: Aude PATERNOSTER, notaris te Châtelet Penningmeester: Luc BRACKE, notaris Secretaris:

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/09/2020 numac 2020202427 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 70/2020 van 14 mei 2020 Rolnummer 7146 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4,
^