B.S. Index van de publicaties van 21 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de reddingstrook betreft type wet prom. 12/07/2019 pub. 21/09/2020 numac 2020015513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen. - Duitse ve type wet prom. 19/12/2018 pub. 21/09/2020 numac 2020015510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020015511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met het oog op de tenlasteneming van de kosten van het dringend ziekenvervoer van de COVID-19-patiënten. - Duitse vertaling type wet prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers type wet prom. 29/11/2019 pub. 21/09/2020 numac 2020015512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis aangaande de onmiddellijke aanhouding. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020042945 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2020 wordt Mevrouw Francine CHAINAYE ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur. Zij wordt aangesteld als Consul-Generaal van België te Marseille met als ressort : Bij koni type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020043035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042909 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton **** naar **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020015354 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2020 wordt de heer Olivier BELLE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Staat Israël, met standplaats te Tel Aviv, alsook uit zijn functie van Con Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020042957 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, is machtiging verleend aan de genaamde Aniakou, Keyah Alice Adjovi, geboren te Libramont-Chevigny op 14 januari 2008, wonende te Somme-Leuze, haar naam in die van « Ch Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203757 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2020, dat in werking treedt op 25 september 2020, wordt de heer André baron ALEN, Voorzitter van het Grondwettelijk Hof, op rust gesteld. Hij heeft aanspraak op het De betrokk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020043041 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit behoudende de zittingsplaats Sankt-Vith voor het tweede gerechtelijk kanton Eupen-Sankt-Vith

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042960 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Lucht, klimaat, energie en duurzame gebouwen" bij Leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042959 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van secretaris-generaal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042980 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economisch type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042958 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "HR en financiën" bij Leefmilieu Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020203792 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2019/04 -

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203789 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 juli 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 juli 2020, heeft de familie- en jeugdrechtbank van de Rechtbank van eerst « Schen

document

type document prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203886 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie Attachés Manager Service Desk (m/v/x). - Selectienummer : BFG20066 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 14(...) type document prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203810 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés luchtwaardigheid (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20245 Solliciteren kan tot 09/10/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203880 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige opdrachthouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: AFG20078 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203839 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers goederentransport per spoor (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20225 Deze selectie werd afgesloten op 9/9/2020. Er zijn (...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203867 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlanstalige Projectleiders/Beliris (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20047 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 5 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203866 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders/ Beliris (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20030 Deze selectie werd afgesloten op 07/09/2020. Er zijn 10 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk b Bij hetz

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020015524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Directiecomité van het Institut de promotion des formations sur l'islam

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020015536 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten, arrondissement West-Vlaanderen niveau C voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoe(...) Assistent type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020015542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Assistent dossierbeheer bij het hof van beroep Brussel: 1 ; Assi(...) Assistent dossierbehe type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020015548 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij d Toelichtin type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020043020 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bi Griffier d type vacante bettreking prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020015537 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het arbeidsauditoraat Brussel : 1. Toelichting:

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020043002 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 10 september 2020 : Met ingang van 1 septe - Mevrouw Jol

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203876 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Koninklijke Sterrenwacht van België: Chauffeurs van de directie (m/v/x). - Selectienummer : BFG20032 Er is 1 laureaat. Deze selec(...) De lijst van laureaten i type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203869 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne Auditors IT Security (niveau A2) voor de Federale interne auditdienst. - Selectienummer: ANG20044 Solliciteren kan tot 05/10/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrij(...) De lijst van type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203868 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne Data Analysten Auditors (niveau A2) voor de Federale interne auditdienst. - Selectienummer: ANG20043 Solliciteren kan tot 05/10/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesch(...) De lijst van type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203877 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Koninklijke Sterrenwacht van België: Chauffeurs van de directie (m/v/x). - Selectienummer : BNG20062 Er is geen laureaat. De(...) De lijst van laureaten i type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203862 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers Energie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20269 Solliciteren kan tot 05/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203860 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coöordinatoren P&O (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20172 Deze selectie werd afgesloten op 10/09/2020. De lijst van geslaagden, zonder ran(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203859 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coöordinatoren P&O (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20209 Deze selectie werd afgesloten op 10/09/2020. De lijst van geslaagden, zonde(...) type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203850 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de griffie van het arbeidshof te Bergen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20060 Er zijn 5 laureaten.(...) Deze selectie werd afge type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203840 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige technici voor het mechanische testlaboratorium (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20020 Solliciteren kan tot 05/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203836 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Elektronici (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20190 Solliciteren kan tot 12/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203819 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijk entiteiten binnen het arrondissement West-Vlaanderen (m/v/x). - Selec(...) Er zijn 12 laureate type lijst prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020203887 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés Manager Service Desk (m/v/x). - Selectienummer : BNG20056 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...) De lijst van l

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/07/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020015515 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 21/09/2020 numac 2020015564 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2003 waarvan laatste wijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2019. - Wijzigingen van het Hoofdstuk I. - « & Ar
^