B.S. Index van de publicaties van 29 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/10/2018 pub. 29/09/2020 numac 2020043031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2018 pub. 29/09/2020 numac 2020043016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/04/2002 pub. 29/09/2020 numac 2020043060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt aan de heer STEYAERT Eddy op het einde van de maand augustus 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghe type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/09/2020 numac 2020042969 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt aan mevrouw BESONHE Michèle op het einde van de maand oktober 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt aan de heer SCHATTEMAN Rudi op het einde van de maand augustus 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2020 houdende ontslag en benoeming van een lid type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt aan de heer HESTERS, René, op het einde van de maand september 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt aan de heer DE GRAEF Roland op het einde van de maand oktober 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2020, wordt aan de heer BRUYNSERAEDE Raymond op het einde van de maand september 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit he Belanghe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 september 2020 worden de cursussen van n De voo type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 september 2020 worden de cursus niveau B type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 september 2020 worden de cursus niveau A type ministerieel besluit prom. 08/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 september 2020 worden de cursus niveau B De Voo type ministerieel besluit prom. 22/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020031380 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de beoordeling van houders van een leidinggevende functie -1 bij openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020031379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020031364 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020043047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS B.I.V. Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Geachte vastgoedmakelaar, De verkiezingen (de stemopneming) voor de Nationale Raad, de Uitvoeren(...) De stemgerechtig

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015632 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Herm

document

type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203982 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Microvoorbereiders in paleontologie (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer: AFG20060 Deze selectie werd afgesloten op 22/09/20(...) Er zijn 6 type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203984 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Data Specialists (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG20048 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203998 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Arsten laboratoriumtechnieken (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG20259 Solliciteren kan tot 07/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203999 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Data-analysten (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG20221 Solliciteren kan tot 08/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selec(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203958 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers bij de vredegerechten, de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG(...) Deze s type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs De Voorz type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs B De Voor type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bi type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs De Voorz type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203981 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technische deskundigen luchvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG20147 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2020. Er zijn Geen laureat. (...) type document prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020043013 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Attachés gerechtelijke expertise DNA databanken (m/v/x). - Selectienummer: BFG20069. Er is geen laureaat. Deze selectie werd(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020015596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2014 betreffende de ontwikkeling van de permanente vorming op het gebied van het verenigingsleven

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020204001 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Selectienummers : BNG20092 - BNG20101 - BNG20097. - Erratum Deze selecties zijn reeds vers(...) De uiterste inschrijvin type erratum prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020204000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Selectienummers: BNG20102 - BNG20103. - Erratum Deze selecties zijn reeds verschenen in het(...) De uiterste inschrijvi type erratum prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203996 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : Attachés medische dienst (m/v/x). - Selectienummer: BNG20098. - Erratum Deze selectie is reeds verschene(...) De uiterst type erratum prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203997 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : Administratieve assistenten logistiek (m/v/x). - Selectienummer: BNG20091. - Erratum Deze sel(...) De uiterste inschrijvin

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 oktober 2019 werd mevrouw BESONHE Michèle, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt type beschikking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 2 september 2020 werd de heer CHARLIER Serge, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aangew Dit mandaa type beschikking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 23 maart 2020 werd de heer BRUYNSERAEDE Raymond, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 juli 2020, dat uitwerking heeft Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020043150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers bij de vredegerechten, de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke orde(...) Griffier type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer René HESTERS type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Raymond BRUYNSERAEDE De betrokken organi De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van mevrouw Mi De b type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Roland DE GRAEF De b type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Eddy STEYAERT type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Rudi S De b

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020203941 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van de vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports" als koepelorganisatie voor de sport in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020203912 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2018 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020203911 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende het gebruik van de BelRAI-screener bij de toekenning van ondersteuningscategorieën type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020203693 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203963 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Managers (niveau ****3) voor het **** - voor de **** **** van de Eerste Minister. - ****: ****20211 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2020. De lijst (...) Deze lijst **** type lijst prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203891 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020043014 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Attachés gerechtelijke expertise DNA databanken (m/v/x). - Selectienummer: BNG20053 Er is 1 laureaat. Deze selectie wer(...) De lijst van

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 2 maart 2020, wordt de vernieuwing van de ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 20 april 2020, wordt het besluit van 11 februari 2019 tot Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4 maart 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren va Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12 maart 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren v Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12 maart 2020, wordt de vergunning voor het organiser Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 7 maart 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaking Deze ver type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 25 februari 2020 wordt de vergunning voor het exploitere Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 10 februari 2020 wordt de vergunning voor het exploitere Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 12 maart 2020, wordt het besluit van 13 april 2017 tot ver De woor type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 9 maart 2020 wordt de vergunning voor het organiseren Deze v type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 5 maart 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren va Deze v type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12 februari 2020 wordt de vergunning voor het exploitere Deze ve type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 14 april 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze ver type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20 april 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze ver type vergunning prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 9 maart 2020, wordt het besluit van 20 februari 2017 tot v Deze ve

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015527 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 10 september 2020 hebben H.E. de heer Héctor Marcelo Cima, de heer Kristjssn Andri Stefssnsson, de heer Santosh Jha en de heer Mssrio de Azevedo Constantino de eer gehad aa H.E. wer

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020015547 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van assistent - financieel deskundige boekhouder bij de Directie Budget, Financiering en Monitoring van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Over

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 27 augustus 2020 werd mevrouw LAMBIOTTE Marie, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze r Dit mandaa type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 26 augustus 2020 werd de heer HORNIKX Jean, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement A Dit manda type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 3 september 2020 werd de heer MICHIELSEN Franciscus, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondi Dit manda type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 9 september 2020 werd de heer SWINNEN Herman, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Dit manda type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Limburg Bij beschikking van 9 september 2020 werd mevrouw BENOOT Francine, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Dit manda type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 18 augustus 2020 werd de heer HESTERS René, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 9 september 2020 werd de heer DERON André, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement An Dit mand type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020203925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 27 augustus 2020 werd de heer DELEPIERE Alain, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze r Dit mandaa

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/09/2020 numac 2020043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew 1.
^