B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020203607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020043334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, wordt mevrouw Adinda CLYMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overee type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020203474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015754 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 27 september 2020 wordt er met ingang van 1 oktober 2020 een einde gesteld aan de functie van de heer Norbert RAES, Preventieadviseur bij Sciensano. De heer Norbert RAES is ertoe gerechtigd om, met ingang type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020203614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204311 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 16 october 2020 wordt "Brunel GmbH" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/04/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020042379 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie aan de Stad Brussel en aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020043398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015826 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Vice-eerstemi Dit bes type bericht prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015827 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef DOBBELS en Xavier HEMERYCK die beiden woonplaats ki Dit besl type bericht prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015823 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BV HAMBOS LOGISTICS die woonplaats kiest bij Mr. Thoma Deze za type bericht prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015824 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rudi DEMOL en Lydie DEMOL die beiden woonplaats kiezen bi Het eers type bericht prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020043439 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. D. RAMAEKERS heeft de nietigverklaring gevorderd va Dat besl

document

type document prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015830 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 3 van de "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire Plantaardige Productie" gedateerd op 29-09-2020 werd op 6 oktober 2020 krachtens artikel 9 van het koninklij Overlegplatform v type document prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terreincartografen (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer : ANG20156 Deze selectie werd afgesloten op 18/08/2020. Er zijn 2 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015816 bron hoge raad voor de justitie Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Bij beslissing van 16 september 2020 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie worden aangewezen, voor een termijn van vier jaar : - Mevrouw - De heer

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204420 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs - Arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG20262. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op (...) De uiterst

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 23 september 2020 werd de heer MARTIN Philippe, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om type beschikking prom. 22/10/2020 pub. 27/10/2020 numac 2020015846 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020031556 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerechtelij De op type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020043407 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaats van Attaché vertaler/revisor bij het parket **** (****1) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende ****(...) Attaché

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020043419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2020, wordt mevrouw Hajar CHOUKRI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Frans Overeenk

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204403 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren telegeneeskunde (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectie-nummer : ANG20299 Solliciteren kan tot 10/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020015834 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de Directieraad van Sciensano Artikel 1. De Directieraad van Sciensano is samengesteld uit de Algemeen directeur en de tijdelijke en/of definitieve wetenschappelijke directeurs. Na(...) De Algemeen directeur van Sciensano zi

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 22 november 2019 werd de heer FOUARGE Vincent, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/10/2020 numac 2020204165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 9 oktober 2020 werd de heer DELATTE Pierre, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Vo
^