B.S. Index van de publicaties van 16 november 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020042873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie He type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020042937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve ar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020031631 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot samenstelling van een **** en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van **** en **** mannelijke of vrouwelijke brandweermannen voor **** **** **** Dienst voor **** type ministerieel besluit prom. 12/11/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020031630 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud en de modaliteiten van het **** voor **** en **** brandweermannen, mannelijk en vrouwelijk, voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type ministerieel besluit prom. 06/11/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020043532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte ve

decreet

type decreet prom. 30/10/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020015965 bron vlaamse overheid Decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Geme

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020204684 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 oktober 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 oktober 2020, heeft de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de « 1. S

document

type document prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020204699 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Adjunct-directeur dienst begroting en Financiën binnen de directie Algemene diensten voor FEDASIL. - Selectienummer: ANE20703 Solliciteren kan tot en met 14/12/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020204698 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Adjunct-directeur verantwoordelijk voor de dienst ICT binnen de directie Algemene diensten voor FEDASIL. - Selectienummer : ANE20702 Solliciteren kan tot en met 14/12/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobi(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020204682 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel experten (niveau A1) voor Gewestelijke overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB20010 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2020. Er zijn 2 laureaten. type document prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020204681 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundige (m/v/x) (niveau B met schaarste), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG19320 Deze selectie werd afgesloten op 14/07/2020. Er zijn 16 l(...) De lijst is 1 jaar gel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020043617 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van Attaché strategische coördinatie (A1) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming, er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Attaché(...) Voor bove

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020204713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Revisors NL-FR-ENG (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG20301 Solliciteren kan tot 30/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 16/11/2020 numac 2020204721 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel coördinators (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer : ANG20091 Deze selectie werd afgesloten op 04/11/2020 De lijst van geslaagde(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/2020 pub. 16/11/2020 numac 2020043533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
^