B.S. Index van de publicaties van 18 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043608 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043648 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd te type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de gelijkstelling voor de berekening van extralegale voordelen van d type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 feb type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen t type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de tewerkstelling van stud type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de modaliteiten van een aanvullende werkloosheidsuitkering i type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020203730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de onderne type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020042872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een toeslag bij tijdelijke werklooshe type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020204719 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016013 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Flone Alun type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016014 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Saint-Nicolas type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 95, eerste lid, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020016055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft het moederschapsverlof

decreet

type decreet prom. 14/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020031633 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering om te reageren op de tweede golf van de "COVID-19"-gezondheidscrisis

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/11/2020 pub. 18/11/2020 numac 2020043649 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Omzendbrief betreffende de erkenning van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand als Brusselse verzekeringsinstelling

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020016024 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de Openbare Diensten De wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, bepaalt in haar art. 6 dat van inkomstenbelastingen z(...) • de vergoedingen die door de gewesten, gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204780 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19317 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2020. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19316 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2020. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG20240 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2020. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020015994 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op artikel 68,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043677 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het Toelichtin type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043675 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020043676 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffiers en secretarissen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bij Griffie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020016023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen te vervullen aan mevr. Thauvoye E., assistent bij de griffie van deze rechtbank, Dit bes

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 november 2020 wordt Mevr. Sandra CALA met ingang van 1 october 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 oktober 2019. Een beroep tot nieti type benoemingen prom. -- pub. 18/11/2020 numac 2020204727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 november 2020 wordt Mevr. Caroline BOULOUFFE met ingang van 15 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 15 september 2019. Een ber
^