Publicatie(s) Ter Kritiek
gepubliceerd op 11 maart 2008

Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkinge

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011120
pub.
11/03/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor normalisatie (NBN). - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen.

Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor normalisatie, Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel (www.nbn.be).

Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het onderzoek.

De vermelde sluitingsdatum dient eventueel gewijzigd te worden om een termijn van vijf maanden na het verschijnen van dit bericht te waarborgen.

NBN B 21-600 Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten - Nationale aanvulling bij NBN EN 13369:2004 (1e uitgave) Publicatie ter kritiek tot 30 september 2008.

NBN B 21-603 Geprefabriceerde betonproducten - Geribde vloerelementen - Nationale aanvulling bij NBN EN 13224:2004 (1e uitgave) Publicatie ter kritiek tot 30 september 2008.

NBN B 21-604 Geprefabriceerde betonproducten - Lijnvormige dragende bouwdelen - Nationale aanvulling bij NBN EN 13225:2004 (1e uitgave) Publicatie ter kritiek tot 30 september 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^