Publicatie(s) Ter Kritiek
gepubliceerd op 13 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011349
pub.
13/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bureau voor normalisatie (NBN). - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp.

Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normalisatie, Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel (www.nbn.be).

Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het onderzoek.

De vermelde sluitingsdatum dient eventueel gewijzigd te worden om een termijn van vijf maanden na het verschijnen van dit bericht te waarborgen. prNBN B 21-004 Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton - Nationale aanvulling bij NBN EN 12602 :2008 (2e uitgave) Publicatie ter kritiek tot 7 januari 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^