Registratie Van Belgische Normen
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011417
pub.
14/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch Instituut voor Normalisatie openbaar gemaakte normen, kondigt dit Instituut de registratie aan van de hierna volgende Belgische normen : NBN EN 81-1 Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het aanbrengen van personenliften - Deel 1 : Elektrische personenliften (3e uitgave) NBN EN 81-2 Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en het aanbrengen van personenliften - Deel 2 : Hydraulische personenliften (2e uitgave) NBN EN 140 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken (2e uitgave) NBN EN 207 Oogbescherming - Filters en oogbeschermers tegen laserstraling (laser oogbescherming) (2e uitgave) NBN EN 208 Oogbescherming - Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen (oogbeschermers laserinstelling) (2e uitgave) NBN EN 737-3 Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 3 : Leidingen voor medische gassen en vacuüm (1e uitgave) NBN EN 832 Warmte-eigenschappen van gebouwen - Berekening van het energiegebruik voor verwarming - Woningen en woongebouwen (1e uitgave) NBN EN 933-9 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9 : Beoordeling van fijn materiaal - Methyleenblauwproef (1e uitgave) NBN EN 1015-19 Proefwijzen voor metselswerk - Deel 19 : Bepaling van de waterdampdorlatendheid van geharde pleistermortel (1e uitgave) NBN EN 1093-1 Veiligheid van machines - Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht - Deel 1 : Keuze van de beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 1093-6 Veiligheid van machines - Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht - Deel 6 : Meting van het massa-scheidingsrendement - Ongecontroleerde uitlaat (1e uitgave) NBN EN 1093-7 Veiligheid van machines - Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht - Deel 7 : Meting van het massa-scheidingsrendement - Gecontroleerde uitlaat (1e uitgave) NBN EN 1093-8 Veiligheid van machines - Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht - Deel 8 : Parameter voor de concentratie aan verveuilende stof - Proefstandmethode (1e uitgave) NBN EN 1093-9 Veiligheid van machines - Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht - Deel 9 : Parameter voor de concentratie aan vervuilende stof - Proefruimtemethode (1e uitgave) NBN EN 1164 Veren en dons - Beproevingsmethoden - Bepaling van de troebelheid van een waterig extract (1e uitgave) NBN EN 1243 Lijmen - Bepaling van het gehalte aan vrij formaldehyde in amino- en amidoformaldehydecondensaten (1e uitgave) NBN EN 1253-2 Afvoerputten voor gebouwen - Deel 2 : Beproevingsmethoden (1e uitgave) NBN EN 1278 Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Ozon (1e uitgave) NBN EN 1308/A1 Tegellijmen - Bepaling van het glijden (1e uitgave) NBN EN 1322/A1 Tegellijmen - Termen en begripsbepalingen (1e uitgave) NBN EN 1323/A1 Tegellijmen - Betonplaat voor proef (1e uitgave) NBN EN 1324/A1 Tegellijmen - Bepaling van de kleefkracht voor fijn verdeelde lijmen (1e uitgave) NBN EN 1346/A1 Tegellijmen - Bepaling van de open tijd (1e uitgave) NBN EN 1347/A1 Tegellijmen - Bepaling van het bevochtigingsvermogen (1e uitgave) NBN EN 1348/A1 Tegellijmen - Bepaling van de kleefkracht voor cementhoudende lijmen (1e uitgave) NBN EN 1508 Watervoorziening - Eisen voor systemen en onderdelen voor de opslag van water (1e uitgave) NBN EN 1719 Lijmen voor papier en karton, verpakkingen en hygiënische wegwerpartikelen - Meting van de kleefkracht van drukgevoelige lijmen - Bepaling van de kleefkracht met de lusmethode (1e uitgave) NBN EN 1720 Lijmen voor papier en karton, verpakkingen en hygiënische wegwerpartikelen - Bepaling van de dispergeerbaarheid (1e uitgave) NBN EN 1746 Veiligheid van machines - Leidraad voor het opstellen van hoofstukken over lawaai in veiligheidsnormen (1e uitgave) NBN EN 1818 Elastische vloerbekledingen - Bepaling van het gedrag onder invloed van zware zwenkwielen (1e uitgave) NBN EN 1866 Verrijdbare blustoestellen (1e uitgave) NBN EN 1953 Verstuif- en sproeiapparatuur voor bekledingsmaterialen - Veiligheidseisen (1e uitgave) NBN ENV 1993-1-1/A2 Eurocode 3 - Berekening van stalen draagsystemen - Deel 1-1 : Algemene regels - Algemene regels en regels voor gebouwen (1e uitgave) NBN EN 2943 Lucht- en ruimtevaart - Inserts, schroefdraad, helicoil, zelfborgend - Technische specificatie (1e uitgave) NBN EN 12120 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumbisulfiet (1e uitgave) NBN EN 12121 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumdisulfiet (1e uitgave) NBN EN 12122 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Ammonia (1e uitgave) NBN EN 12123 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Ammoniumsulfaat (1e uitgave) NBN EN 12124 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumsulfiet (1e uitgave) NBN EN 12125 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumthiosulfaat (1e uitgave) NBN EN 12126 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Vloeibare ammoniak (1e uitgave) NBN EN 12173 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Natriumfluoride (1e uitgave) NBN EN 12345 Lassen - Meertalige termen voor lasverbindingen met afbeeldingen (1e uitgave) NBN EN 12377 Verpakking - Tubes - Beproevingsmethode voor de luchtdichtheid van de sluiting (1e uitgave) NBN EN 12386 Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Kopersulfaat (1e uitgave) NBN EN 12530 Transportwielen - Transportwielen voor handmatig aangedreven toepassingen (1e uitgave) NBN EN 12634 Aardolieproducten en smeermiddelen - Bepaling van de zuurwaarde - Niet-waterige potentiometrische titratiemethode (1e uitgave) NBN EN 12645 Manometers - Apparatuur voor de controle van de bandendruk en/of het op druk brengen van banden van wegvoertuigen - Metrologie, eisen en beproeving (1e uitgave) NBN EN 12941 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Aangedreven filters gecombineerd met een helm of kap - Eisen, beproeving, merken (1e uitgave) NBN EN ISO 1628-1 Kunststoffen - Bepaling van de viscositeit van polymeren in verdunde oplossing met capillaire viscometers - Deel 1 : Algemene principes (ISO 1628-1 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 2867 Grondverzetmachines - Toegangssystemen (ISO 2867 :1994) (1e uitgave) NBN EN ISO 4047 Leer - Bepaling van de gesulfateerde totale as en de in water onoplosbare gesulfateerde as (ISO 4047 : 1977) (1e uitgave) NBN EN ISO 5353 Grondverzetmachines, en trekkers en machines voor land- en bosbouw - Indexpunt van de zitplaats (ISO 5353 : 1995) (2e uitgave) NBN EN ISO 10520 Natief zetmeel - Bepaling van het zetmeelgehalte - Polarimetrische methode volgens Ewers (ISO 10520 : 1997) (1e uitgave) NBN EN ISO 10535 Tilliften voor het verplaatsen van gehandicapten - Eisen en beproevingsmethoden (ISO 10535 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 12543-2 Glas voor gebouwen - Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas - Deel 2 : Gelaagd veiligheidsglas (ISO 12543-2 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 13370 Warmte-eigenschappen van gebouwen - Warmteuitwisseling via de grond - Berekeningsmethoden (ISO 13370 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 14555 Lassen - Boogboutlassen van metalen (ISO 14555 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 14727 Tandheelkundige implantaten - Geprefabriceerde delen voor de bevestiging van opbouwen aan tandheelkundige implantaten - Inhoud van het technisch dossier (ISO/FDIS 14727 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 14918 Thermisch spuiten - Het kwalificeren van thermische spuiters (ISO 14918 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 15141-1 Voedingsmiddelen - Bepaling van ochratoxine A in granen en graanproducten - Deel 1 : Methode met hogedruk-vloeistofchromatografie met silicagelreiniging (ISO 15141-1 : 1998) (1e uitgave) NBN EN ISO 15141-2 Voedingsmiddelen - Bepaling van ochratoxine A in granen en graanproducten - Deel 2 : Methode met hogedruk-vloeistofchromatografie met bicarbonaatreiniging (ISO 15141-2 : 1998) (1e uitgave) NBN EN 1052-1 Proefwijzen voor metselswerk - Deel 1 : Bepaling van de druksterkte (1e uitgave) NBN EN 61360-2 Genormaliseerde typen van gegevenselementen met bijbehorend classificatieschema voor elektrische componenten - Deel 2 : EXPRESS woordenlijstschema (1e uitgave) NBN EN 60519-21 Veiligheid van elektrowarmte-installaties - Deel 21 : Bijzondere eisen voor uitrusting voor weerstandsverwarming - Uitrusting voor het verhitten en smelten van glas (1e uitgave) NBN EN 60646 Kroesinductieovens (1e uitgave) NBN EN 50054 Elektrisch materieel voor detectie en meting van brandbare gassen - Algemene regels en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 50055 Elektrisch materieel voor detectie en meting van brandbare gassen - Ontwerpeisen voor materieel van Groep I met een meetbereik tot 5 % (v/v) methaan in lucht (2e uitgave) NBN EN 50056 Elektrisch materieel voor detectie en meting van brandbare gassen - Ontwerpeisen voor materieel van Groep I met een meetbereik tot 100 % (v/v) methaan in lucht (2e uitgave) NBN EN 50057 Elektrisch materieel voor detectie en meting van brandbare gassen - Ontwerpeisen voor materieel van Groep II met een meetbereik tot 100 % van de onderste explosiegrens (2e uitgave) NBN EN 50058 Elektrisch materieel voor detectie en meting van brandbare gassen - Ontwerpeisen voor materieel van Groep II met een meetbereik tot 100 % (v/v) gas (2e uitgave) NBN EN 50104 Elektrische apparatuur voor de detectie en meting van zuurstof - Prestatie-eisen en beproevingsmethoden (2e uitgave) NBN EN 60684-3-151 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 151 : Geëxtrudeerd PVC/nitrielrubber - Algemene toepassingen (1e uitgave) NBN EN 60684-3-212 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 212 : Polyolefin krimpkous, brandvertragend, krimpration 2 :1 (1e uitgave) NBN EN 60684-3-217 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 217 : Polyolefin krimpkous, brandvertragend, krimpratio 3 :1 (1e uitgave) NBN EN 60684-3-218 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 218 : Polyolefin krimpkous, niet-brandvertragend, krimpratio 3 :1 (1e uitgave) NBN EN 60684-3-228 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 228 : Licht buigbare polyvinylidene-fluoride krimpkous, brandvertragend, bestand tegen vloeistoffen, krimpratio 2 :1 (1e uitgave) NBN EN 60684-3-233 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 233 : Krimpkous van fluoro-elastomeer, brandvertragend, bestand tegen vloeistoffen, krimpratio 2 :1 (1e uitgave) NBN EN 60684-3-271 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 271 : Krimpkous van elastomeer, brandvertragend, bestand tegen vloeistoffen, krimpratio 2 :1 (1e uitgave) NBN EN 60684-3-272 Soepele isolatiekous - Deel 3 : Producttype-eisen - Blad 272 : Krimpkous van elastomeer, brandvertragend, bestand tegen vloeistoffen, krimpratio 2 :1, dunne wand (1e uitgave) NBN HD 631.1 Materiaalkarakterisering - Deel 1 : Vulmassa voor kabelgarnituren : Gietharsmengsels v|$$|Ago|$$|Agor het uitharden en in uitgeharde toestand (1e uitgave) NBN EN 61395 Geleiders voor bovengrondse elektrische lijnen - Kruipproefprocedures voor samengeslagen geleiders (1e uitgave) NBN EN 61037/A2 Toonfrequent-ontvangers voor tariefsturing en belastingsregeling (1e uitgave) NBN EN 61038/A2 Schakelklokken voor tariefsturing en belastingsregeling (1e uitgave) NBN EN 61557-6 Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning - Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen - Deel 6 : Aardlekschakelaars in TT-, TN- en IT-stelsels (1e uitgave) NBN EN 61069-6 Industriële meet- en regeltechniek - Evaluatie van systeemeigenschappen voor systeemanalyse - Deel 6 : Analyse van de systeemoperabiliteit (1e uitgave) NBN EN 61108-2 Maritieme navigatie- en radiocommunicatie-apparatuur en -systemen - Wereldwijde navigatiesatellietsystemen (GNSS) - Deel 2 : Wereldwijd navigatiesatellietsysteem (GLONASS) - Ontvangstapparatuur - Functioneringseisen, beproevingsmethoden en vereiste beproevingsresultaten (1e uitgave) NBN EN 60730-2-4/A1 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 2 : Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligingen voor motorcompressoren van het hermetische en semi-hermetische type (1e uitgave) NBN EN 50209 Beproeven van isolatie van staven en spoelen voor hoogspanningsmachines (1e uitgave) NBN EN 60034-1 Roterende elektrische machines - Kengegevens en eigenschappen (16e uitgave) NBN EN 50091-1-2 Niet-onderbreekbare voedingen (UPS) - Deel 1-2 : Algemene en veiligheidseisen voor niet-onderbreekbare voedingen voor gebruik op beperkt toegankelijke plaatsen (1e uitgave) NBN EN 60110-1 Sterkstroomcondensatoren voor inductieovens - Deel 1 : Algemeen (1e uitgave) NBN EN 61362 Leidraad voor de specificatie van regelsystemen voor waterturbines (1e uitgave) NBN EN 61277 Foto-voltaïsche (PV) energie-opwekkende systemen voor vrije straling (door de lucht) - Algemeen en leidraad (1e uitgave) NBN EN 61724 Bewaking van de doelmatigheid van foto-elektrische systemen - Leidraad voor meting, gegevensuitwisseling en analyse (1e uitgave) NBN EN 61829 Foto-voltaïsche reeks van kristalsilicium - Meting ter plaatse van I-V kenmerken (1e uitgave) NBN EN 50250 Overgangscontactdozen voor industrieel gebruik (1e uitgave) NBN EN 60309-2 Stopcontacten voor industrieel gebruik - Deel 2 : Maateisen ten aanzien van het passen van pen- en buscontactstoppen en -dozen (3e uitgave) NBN EN 60439-5/A1 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 5 : Bijzondere eisen voor inrichtingen voor gebruik buitenshuis in openbare ruimtes - Verdeelkasten voor stroomverdeling in netten (1e uitgave) NBN EN 60947-1/A2 Laagspanningsschakelaars - Deel 1 : Algemene richtlijnen (2e uitgave) NBN EN 60265-1 Hoogspanningsschakelaars - Deel 1 : Schakelaars voor een spanning hoger dan 1 kV en lager dan 52 kV (1e uitgave) NBN EN 60360 Standaardmethode voor het meten van de temperatuurstijging van lampvoeten (3e uitgave) NBN EN 61195/A1 Fluorescentielampen met twee lampvoeten - Veiligheidsvoorschriften (1e uitgave) NBN EN 61199/A2 Fluorescentielampen met één enkele lampvoet - Veiligheidsvoorschriften (1e uitgave) NBN EN 50106 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Regels voor routinebeproevingen voor toestellen binnen het gebruiksbereik van EN 60335-1 en EN 60967 (1e uitgave) NBN EN 60312 Stofzuigers voor huishoudelijk gebruik - Meetmethoden voor de gebruikseigenschappen (1e uitgave) NBN EN 60335-1/A5 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 1 : Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 60335-1/A6 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 1 : Algemene eisen (1e uitgave) NBN EN 60335-2-47/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2 : Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik (1e uitgave) NBN EN 60335-2-48/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2 : Bijzondere eisen voor grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik (1e uitgave) NBN EN 60335-2-49/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2 : Bijzondere eisen voor warmkoudkasten voor bedrijfsgebruik (1e uitgave) NBN EN 60335-2-50/A1 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2 : Bijzondere eisen voor bain-mariepannen voor bedrijfsgebruik (1e uitgave) NBN EN 60675/A1 Elektrische ruimteverwarmingstoestellen voor huishoudelijk gebruik - Meetmethoden voor de gebruikseigenschappen (1e uitgave) NBN EN 60601-2-7 Medische elektrische toestellen - Deel 2-7 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van hoogspanningsgeneratoren van diagnostische röntgengeneratoren (2e uitgave) NBN EN 60601-2-16 Medische elektrische toestellen - Deel 2-16 : Bijzondere veiligheidseisen voor de veiligheid van apparatuur voor bloeddialyse, bloeddiafiltratie en bloedfiltratie (2e uitgave) NBN EN 60601-2-24 Medische elektrische toestellen - Deel 2 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van infuuspompen en -besturingstoestellen (1e uitgave) NBN EN 60601-2-31/A1 Medische elektrische toestellen - Deel 2-31 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van uitwendige hartritmeregelaars met interne voedingsbron (1e uitgave) NBN EN 60601-2-40 Medische elektrische toestellen - Deel 2-40 : Bijzondere eisen voor de veiligheid van elektromyografen en apparatuur voor opgewekte reacties (1e uitgave) NBN EN 61675-3 Beelvormende radionuclidetoestellen - Kenmerken en beproevingsomstandigheden - Deel 3 : Beeldvormende systemen voor het hele lichaam op basis van gamma-camera's (1e uitgave) NBN EN 61846 Ultrasone technologie - Drukgolf-blaassteenvergruizers - Veldkarakteristieken (1e uitgave) NBN EN 60204-31 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 31 : Bijzondere eisen voor naaimachines, - eenheden en -systemen (2e uitgave) NBN EN 61491 Elektrische uitrusting van industriële machines - Seriële gegevensverbinding voor tijdsgetrouwe communicatie tussen besturingen en aandrijvingen (1e uitgave) NBN EN 50083-4 Kabeldistributiesystemen voor televisie-, geluid- en ineractieve multimediasignalen - Deel 4 : Passieve brede-band apparatuur voor coaxiale distributienetten (2e uitgave) NBN EN 50083-9 Kabeldistributiesystemen voor televisie-, geluid- en interactieve multimediasignalen - Deel 9 : Interfaces voor CATV/SMATV ontvangststations en soortgelijke professionele apparatuur voor overdracht van DVB/MPEG-2 signalen (2e uitgave) NBN EN 61300-2-41 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 2-41 : Beproevingen - Schermbeproeving van de verzwakking van monomodus-afgestelde niet-gebogen optische-vezelconnectoren (1e uitgave) NBN EN 61300-3-6/A1 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-6 : Onderzoek en metingen - Demping door onjuiste aanpassing (1e uitgave) NBN EN 61300-3-21 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-21 : Onderzoek en metingen - Omschakeltijd en kaatstijd (1e uitgave) NBN EN 61300-3-40 Optische-vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-40 : Onderzoek en metingen - De extinctieverhouding van een polarisatie-onderhoudende (pm) gevlochten vezelconnector (1e uitgave) NBN EN 61788-1 Supergeleiding - Deel 1 : Meting van de kritische stroom - Kritische gelijkstroom van Cu/Nb-Ti-composietsupergeleiders (1e uitgave) NBN EN 61883-1 Audio-/videoapparatuur voor de consument - Digitaal interface - Deel 1 : Algemeen (1e uitgave) NBN EN 61883-2 Audio-/videoapparatuur voor de consument - Digitaal interface - Deel 2 : Overdracht van SD-DVCR-gegevens (1e uitgave) NBN EN 61883-3 Audio-/videoapparatuur voor de consument - Digitaal interface - Deel 3 : Overdracht van HD-DCVR-gegevens (1e uitgave) NBN EN 61883-4 Audio-/videoapparatuur voor de consument - Digitaal interface - Deel 4 : Overdracht van MPEG2-TS-gegevens (1e uitgave) NBN EN 61883-5 Audio-/videoapparatuur voor de consument - Digitaal interface - Deel 5 : Overdracht van SDL-DVCR-gegevens (1e uitgave) NBN EN 61920 Infraroodtoepassingen door de vrije lucht (1e uitgave) NBN EN 61000-4-3/A1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4 : Beproevingen en meettechnieken - Sectie 3 : Uitgestraalde, radiofrequente elektromagnetische velden - Immuniteitsproef (1e uitgave) NBN EN 61000-4-15 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4 : Beproevingen en meettechnieken - Sectie 15 : Flikkeringmeter - Functionele en ontwerpspecificaties (1e uitgave) NBN EN 50157-1 Eisen voor de verbinding van huishoudelijke en soortgelijke elektronische toestellen : Audio-Video-verbindingen - Deel 1 : Algemeen (1e uitgave) NBN EN 60065 Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen (7e uitgave) NBN EN 50256 Kenmerken van DVB-ontvangers (1e uitgave) NBN EN 60118-14 Hoortoestellen - Deel 14 : Digitaal interface (1e uitgave) NBN EN 60679-5 Kwartskristaloscillatoren van vastgestelde kwaliteit - Deel 5 : Groepsspecificatie - Goedkeuring op basis van kwaliteit (1e uitgave) NBN EN 60679-5-1 Kwartskristaloscillatoren van vastgestelde kwaliteit - Deel 5-1 : Raamspecificatie - Goedkeuring op basis van bekwaamheid (1e uitgave) NBN EN 60794-3 Optische vezelkabels - Deel 3 : Kabels in goten, ondergrondse kabels en kabels door de lucht - Groepsspecificatie (2e uitgave) NBN EN 60875-1 Optische-vezel-vertakkingselementen - Deel 1 : Hoofdspecificatie (1e uitgave) NBN EN 60875-1-1 Optische-vezel-vertakkingselementen - Deel 1-1 : Raamspecificatie (1e uitgave) NBN EN 61280-1-1 Beproevingsprocedures voor optische-vezel-telecommunicatie-subsystemen - Deel 1-1 : Beproevingsprocedures voor algemene communicatiesubsystemen - Meting van het stralingsvermogen van emitters gekoppeld aan monomodusvezelkabels (1e uitgave) NBN EN 61280-2-4 Beproevingsprocedures voor optische-vezel-telecommunicatie- subsystemen - Deel 2-4 : Beproevingsprocedures voor digitale systemen - Meting van de tolerantie op de bitsnelheid (1e uitgave) NBN EN 61280-2-5 Beproevingsprocedures voor optische-vezel-telecommunicatiesub-systemen - Deel 2-5 : Beproevingsprocedures voor digitale systemen - Meting van de overdrachtsfunctie van jitter (1e uitgave) NBN EN 61290-1-1 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 1-1 : Beproevingsmethoden voor versterkingsparameters - Optische spectrumanalysator (1e uitgave) NBN EN 61290-1-2 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 1-2 : Beproevingsmethoden voor versterkingsparameters - Elektrische spectrumanalysator (1e uitgave) NBN EN 61290-1-3 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 1-3 : Beproevingsmethoden voor versterkingsparameters - Stralingsvermogenmeter (1e uitgave) NBN EN 61290-2-1 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 2-1 : Beproevingsmethoden voor optische vermogenparameters - Optische spectrumanalysator (1e uitgave) NBN EN 61290-2-2 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 2-2 : Beproevingsmethoden voor optische vermogenparameters - Elektrisch spectrumanalysator (1e uitgave) NBN EN 61290-2-3 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 2-3 : Beproevingsmethoden voor optische vermogenparameters - Stralingsvermogenmeter (1e uitgave) NBN EN 61290-6-1 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 6-1 : Beproevingsmethoden voor pomplekkageparameters - Optische demultiplexer (1e uitgave) NBN EN 61290-7-1 Versterkers voor optische vezels - Basisspecificatie - Deel 7-1 : Beproevingsmethoden voor buiten-de-band-insteekverliezen - Gefilterd-optisch-vermogenmeter (1e uitgave) NBN EN 61333 Merken van U- en E-ferrietkernen (1e uitgave) NBN EN 61580-4 Meetmethoden voor golfgeleiders - Deel 4 : Verzwakking van golfgeleiders en samenstellen van golfgeleiders (1e uitgave) NBN EN 61751 Lasermodules gebruikt voor telecommunicatie - Betrouwbaarheidsonderzoek (1e uitgave) NBN EN 61760-2 Oppervlaktemontagetechnologie - Deel 2 : Vervoers- en opslagomstandigheden van onderdelen voor oppervlaktemontage (SMD) - Handleiding (1e uitgave) NBN EN 50067 Specificatie van het Radio-Data-Systeem (RDS) voor VHF/FM geluidomroep-uitzendingen in het frequentiegebied van 87,5 tot 108,0 MHz (2e uitgave) NBN EN 60118-4 Hoortoestellen - Deel 4 : Magnetische veldsterkte in ringleidingen voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoesteldoeleinden (1e uitgave) NBN EN 60118-6 Hoortoestellen - Deel 6 : Eigenschappen van elektrische ingangsschakelingen voor hoortoestellen (1e uitgave) NBN EN 60268-16 Toestellen voor geluidsystemen - Deel 16 : Objectieve beoordeling van de verstaanbaarheid van spraak met behulp van spraakoverdrachtindex (1e uitgave) NBN EN 60318-1 Elektro-akoestiek - Simulators van het menselijk hoofd en oor - Deel 1 : Oorsimulator voor het ijken van tegen-het-oor telefoons (1e uitgave) NBN EN 61012 Filters voor het meten van hoorbaar geluid in aanwezigheid van ultrageluid (1e uitgave) NBN EN 61834-4 Opname - Digitaal videorecordercassettesysteem met diagonale registratie, met 6,35 mm brede magnetische band voor gebruik door consumenten 525-60, 625-50, 1125-60 en 1250-50 systemen) - Deel 4 : Overzicht en inhoud van digitale pakketinformatie (1e uitgave) NBN ENV 12052 Medische informatica - Overdracht van medische beeldinformatie (MEDICOM) (1e uitgave) 2. De normen afgeleid van de Europese normen (EN) zijn in principe beschikbaar in het Engels, het Frans en het Duits;de normen afgeleid van de internationale normen (ISO) zijn in principe beschikbaar in het Engels en in het Frans. 3. Deze normen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut voor normalisatie, Brabançonnelaan 29, 1000 Brussel, tegen betaling van hun prijs. 4. De normen : NBN EN 140, 2e uitgave vervangt NBN EN 140, 1e uitgave en NBN EN 140/A1, 1 uitgave NBN EN 207, 2e uitgave vervangt NBN EN 207, 1e uitgave NBN EN 208, 2e uitgave vervangt NBN EN 208, 1e uitgave NBN EN 12941, 1e uitgave vervangt NBN EN 146, 1e uitgave NBN EN ISO 5353, 2e uitgave vervangt NBN E 58-007, 1e uitgave NBN EN 50054, 2e uitgave vervangt NBN EN 50054, 1e uitgave NBN EN 50055, 2e uitgave vervangt NBN EN 50055, 1e uitgave NBN EN 50056, 2e uitgave vervangt NBN EN 50056, 1e uitgave NBN EN 50057, 2e uitgave vervangt NBN EN 50057, 1e uitgave NBN EN 50058, 2e uitgave vervangt NBN EN 50058, 1e uitgave NBN EN 50067, 2e uitgave vervangt NBN EN 50067, 1e uitgave NBN EN 50083-4, 2e uitgave vervangt NBN EN 50083-4, 1e uitgave NBN EN 50083-9, 2e uitgave vervangt NBN EN 50083-9, 1e uitgave NBN EN 50104, 2e uitgave vervangt NBN EN 50104, 1e uitgave NBN EN 50106, 1e uitgave vervangt NBN C 73-335-1/A3,2e uitgave en NBN C 73-335/A5, 2e uitgave NBN EN 60034-1, 16e uitgave vervangt NBN EN 60034-1, 15e uitgave NBN EN 60065, 7e uitgave vervangt NBN EN 60065, 6e uitgave NBN EN 60204-31, 2e uitgave vervangt NBN C 79-204-3-1,1e uitgave NBN EN 60309-2, 3e uitgave vervangt NBN C 63-309, 2e uitgave NBN EN 60360, 3e uitgave vervangt NBN C 72-360, 2e uitgave NBN EN 60601-2-7, 2e uitgave vervangt NBN C 74-207, 1e uitgave NBN EN 60601-2-16, 2e uitgave vervangt NBN EN 50072, 1e uitgave en NBN HD 395.2, 16e uitgave NBN EN 60794-3, 2e uitgave vervangt NBN EN 60794-3, 1e uitgave

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^