Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 12 februari 1998

Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het aanleggen van een wachtlijst voor het indienstnemen van bestu(...) Dit examen word

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1998015005
pub.
12/02/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen (niveau 2) De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het aanleggen van een wachtlijst voor het indienstnemen van bestuursassistenten.

Dit examen wordt alleen in het Nederlands georganiseerd.

De deelnemingsvoorwaarden, het examenprogramma, het examenreglement en het inschrijvingsformulier dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij de : Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Examencommissie E. Jacqmainlaan 162, bus 36 1000 Brussel fax : 02/203.18.12 E-mail : langbeen@obcebdbh.be Het inschrijvingsrecht bedraagt 300 frank en is te storten op rekening nr. 210-0723119-36.

De inschrijving wordt slechts na ontvangst van de betaling definitief.

De inschrijvingen worden op 13 maart 1998 afgesloten. Op deze datum mogen de kandidaten geen 30 jaar geworden zijn.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^