Samenstelling Wervingsreserve
gepubliceerd op 20 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het aanleggen van een wachtlijst voor het in dienst nemen van adj(...) Dit examen word

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1998015177
pub.
20/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen (niveau 1) De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het aanleggen van een wachtlijst voor het in dienst nemen van adjunct-adviseurs.

Dit examen wordt alleen in het Nederlands georganiseerd.

De deelnemingsvoorwaarden, het examenprogramma, het examenreglement en het inschrijvingsformulier dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij de : BELGISCHE DIENST VOOR DE BUITENLANDSE HANDEL Examencommissie W.T.C. - Toren 1 E. Jacqmainlaan 162, bus 36 1000 Brussel fax : 02/206 36 49 E-mail : langbeen@obcebdbh.be Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 frank en is te storten op rekening nr. 000-0268006-92. De inschrijving wordt slechts na ontvangst van de betaling definitief.

De inschrijvingen worden op 20 december 1998 afgesloten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^