Toetreding
gepubliceerd op 17 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 25 mei 1987. - Toetreding door de Republiek Letland Op 21 juni 2004 heeft de Federale Overheidsdienst Buit(...) Dit t

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2004015169
pub.
17/09/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 25 mei 1987. - Toetreding door de Republiek Letland (1) Op 21 juni 2004 heeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België het toetredingsinstrument ontvangen van de Republiek Letland met betrekking tot voormelde internationale akte, waarvan België depositaris is. Dit toetredingsinstrument is vergezeld van volgende verklaringen : « Overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen verklaart de Republiek Letland als centrale autoriteit aan te duiden : het Ministerie van Justitie, Brivibas laan 36, Rigs, LV-1536, Latvia (Letland).

Overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen verklaart de Republiek Letland dat alle in het kader van het Verdrag ingediende aanvragen om informatie gesteld moeten zijn in het Lets, Engels of Frans ». (1) Zie Belgisch Staatsblad van 18 april 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^