Vacante Bettreking
gepubliceerd op 19 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend Voor elke kandi

bron
ministerie van justitie
numac
1998009382
pub.
19/05/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Bestuur Rechterlijke Orde, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^