Vacante Bettreking
gepubliceerd op 04 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 11. Met toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zal één van deze rechters gelijktijdig benoemd worden in de rechtbank van eers Deze plaa

bron
ministerie van justitie
numac
1998009998
pub.
04/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 11.

Met toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zal één van deze rechters gelijktijdig benoemd worden in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven en drie van deze rechters zullen gelijktijdig benoemd worden in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 1998, 26 juni 1998 en 21 juli 1998; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 1998; - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 4.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 1998.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^