Vacante Bettreking
gepubliceerd op 15 juni 1999

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Antwerpen : 2; * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Li Deze plaatsen

bron
ministerie van justitie
numac
1999009693
pub.
15/06/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Antwerpen : 2; * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Limburg : 6.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1998; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent : * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van West-Vlaanderen : 7.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998 en 16 maart 1999; * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen : 5.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998 en 5 februari 1999; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Luik : 14; * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Namen : 5; * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Luxemburg : 1.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 1998; - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen : 4.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 1998; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 12.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1998 en 27 januari 1999; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 1999; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1998; - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1998 en 25 december 1998; - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1999; - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1999, 25 februari 1999 en 9 maart 1999; - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 september 1998; - toegevoegde substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 4.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998, 23 december 1998 en 9 januari 1999; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1999; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 15.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 2.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998 en 9 januari 1999; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 2.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 1999 en 25 februari 1999; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau : 2.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 4.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 december 1998, 22 december 1998 en 27 januari 1999; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 5.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998, 23 december 1998 en 10 maart 1999; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 5.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998, 9 januari 1999 en 18 februari 1999; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Turnhout : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 1999; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 6.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998 en 25 december 1998; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Oudenaarde : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtank te Charleroi : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1999; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Bergen : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998; - substituut-krijgsauditeur : 2.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 1998 en 30 december 1998; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tubeke : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1999.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^