Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 september 1999

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen : 1; - bij de politierechtbank te Charleroi : 1; De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bi De kandidaten di

bron
ministerie van justitie
numac
1999009908
pub.
01/09/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen : 1; - bij de politierechtbank te Charleroi : 1;

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat Generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^