Vacante Bettreking
gepubliceerd op 02 februari 1999

Vacante betrekking van Administrateur-generaal en Adjunct-Administrateur-generaal bij het Instituut voor Veterinaire Keuring. - Oproep tot de kandidaten Het Instituut voor Veterinaire Keuring is een federale openbare instelling van categorie A, Adminis

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022087
pub.
02/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Vacante betrekking van Administrateur-generaal en Adjunct-Administrateur-generaal bij het Instituut voor Veterinaire Keuring. - Oproep tot de kandidaten Het Instituut voor Veterinaire Keuring is een federale openbare instelling van categorie A, beheerd door de Minister van Volksgezondheid. De opdracht van het Instituut situeert zich op het vlak van de bescherming van de consument inzake vlees, vis en afgeleide producten. Dit omvat zowel de controle op deze producten en het toezicht op inrichtingen waar deze producten geproduceerd of verhandeld worden als de voorbereiding van de reglementering. Het Instituut telt ongeveer 250 ambtenaren, waarvan 150 dierenartsen, en doet geregeld een beroep op de medewerking van een 600-tal zelfstandige dierenartsen. Ter versterking van de managementstructuur wenst het Instituut 2 leidend ambtenaren aan te werven (m/v).

Administrateur-generaal Adjunct-Administrateur-generaal Functies : - In deze sleutelpositie bent u verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het I.V.K. en belast met de uitvoering van de beslissingen, genomen door de Minister van Volksgezondheid, aan wie u rapporteert. - U ontwikkelt voorstellen met het oog op de verbetering van de werking en de organisatie van het I.V.K. - Zetelend in het hoofdbestuur zult u zowel in aanraking komen met juridische, personeelsgebonden, financiële en budgettaire dossiers, als met dossiers inzake de veterinaire inspectie. - U stimuleert een duidelijke interdepartementale samenwerking om bepaalde problematieken aan te pakken. - U vertegenwoordigt het Instituut op administratieve, wetenschappelijke en professionele fora, zowel nationaal als internationaal. - Als adjunct zult u de Administrateur-generaal bijstaan in het dagelijks bestuur van het Instituut en deze vervangen bij afwezigheid of verhindering. - Uw verantwoordelijkheidsgebied is parallel aan deze van de Administrateur-generaal en de verscheidene werkdomeinen worden onderling verdeeld naargelang van de vaardigheden en specialisatie van u beiden.

Ons aanbod : Deze belangrijke posities bieden u de mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden optimaal te benutten en verder uit te breiden. U krijgt bovendien de gelegenheid om reële verantwoordelijkheden op te nemen en een organisatie met belangrijke omvang verder uit te bouwen.

Het profiel voor beide functies : - U genoot een universitaire opleiding. Eén van de twee profielen bezit een diploma diergeneeskunde. - U hebt minstens tien jaar professionele ervaring, waarvan minimaal 5 jaar in een leidinggevende functie. - Met uw ervaring in de sector bent u vertrouwd met de desbetreffende regelgeving, het werken en onderhandelen met beroepsorganisaties. - Tevens bezit u een dagelijkse kennis van de administratieve bedrijfseconomische en wetenschappelijke omgeving in de sector van de veterinaire keuring. - Een grote zin voor verantwoordelijkheid en diplomatie, een sterke persoonlijkheid en een uitstekend uitdrukkingsvermogen zijn onmisbaar. - Een uitstekende beheersing zowel van het Nederlands als van het Frans en een grondige kennis van het Engels is onontbeerlijk. - U bezit de Belgische nationaliteit en geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Uw reactie.

Als één van deze functies u aanspreekt en u aan het profiel voldoet, stuur dan uw handgeschreven kandidatuur en gedetailleerd c.v. naar onze consultants « DE WITTE & MOREL, ALEXANDRE TIC BENELUX, E & Y HUMAN RESOURCES SERVICES, MEMBER OF E & Y CONSULTING INTERNATIONAL », val d'Or, Gulledelle 96, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Inge Egberghs, tel. 02/774.92.30 - Fax 02/774.92.90. Uw kandidatuur wordt verwacht uiterlijk 17 februari. U kan rekenen op uiterste discretie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^