Vacante Bettreking
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1; - opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1; - van de rechtbanken van koophandel te A - secretaris bij

bron
ministerie van justitie
numac
2000009723
pub.
04/08/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1; - opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1; - van de rechtbanken van koophandel te Aarlen en te Neufchâteau : 2; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1, vanaf 1 februari 2001; - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^