Vacante Bettreking
gepubliceerd op 09 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Mededeling. - Oproep tot kandidaten Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van de volgende personeelsleden : - één Nederlandstalig adviseur; - één Nederlandstalig bestuursassistent.

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie
numac
2001022018
pub.
09/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTERIE VAN JUSTITIE


Mededeling. - Oproep tot kandidaten Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van de volgende personeelsleden : - één Nederlandstalig adviseur; - één Nederlandstalig bestuursassistent.

Het verwijst hierbij naar het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch staatsblad van 8 mei 1997), naar het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten bij het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch staatsblad van 28 mei 1997) en naar het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot bepaling van het taalkader van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch staatsblad van 28 mei 1997).

De functie van de ambtenaren zal er in bestaan administratieve bijstand te verlenen aan het Comité, aan zijn Bureau en aan de beperkte commissies; een documentatiecentrum te leiden en vertaalwerk te verzekeren (NL-FR en FR-NL) (functie van adviseur) Kennis en ervaring op het gebied van : - bibliotheekwezen (functie van adviseur) - informatica (Word/Excel/Access) - boekhouding; - tweede landstaal (en eventueel andere talen) zullen ten zeerste worden op prijs gesteld.

Kandidaturen dienen te worden ingediend ten laatste 21 dagen na publicatie van deze mededeling aan volgend adres : De heer Voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, Pachécolaan 19, bus 5, Vesaliusgebouw, 4de verdieping - bureau V419,1010 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^