Vacante Bettreking
gepubliceerd op 20 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. - Mededeling Oproep tot kandidaten voor detachering Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van : - één Nederlandstalige administratief deskundige Het Raadge

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie
numac
2003022053
pub.
20/01/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. - Mededeling Oproep tot kandidaten voor detachering Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het eerlang zal overgaan tot de aanwijzing van : - één Nederlandstalige administratief deskundige (directiesecretaris) (niveau B) of Nederlandstalige administratief assistent (voorheen bestuursassistent) (niveau C).

Het Raadgevend Comité heeft een raadgevende en informatieve taak op het vlak van de bio-ethische vraagstukken (bv. klonen, geslachtskeuze, genetische tests,...).

Kunnen zich kandidaat stellen voor deze detachering de ambtenaren behorende tot : - een federaal ministerie/FOD, dienst of instelling van openbaar nut; - het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of een instelling van openbaar nut die ervan afhangt; - de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het verwijst hierbij naar het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 8 mei 1997), naar het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten bij het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 28 mei 1997) en naar het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot bepaling van het taalkader van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 28 mei 1997).

De functie van de ambtenaar bestaat uit secretariaatswerk op logistiek en administratief vlak.

Vereisten : - basiskennis van Word; - goede typvaardigheid; - zich kunnen behelpen in het Frans; - open en flexibele instelling.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan men zich wenden tot de heer Lieven Dejager, adviseur, op tel. nr. 02-210 42 15 of e-mail : lieven.dejager@health.fgov.be Kandidaturen met curriculum vitae dienen te worden ingediend ten laatste 21 dagen na publicatie van deze mededeling aan volgend adres : De heer Voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Pachecolaan 19, bus 5 Vesaliusgebouw, 4e verd. - bur. V419 1010 Brussel

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^