Vacante Bettreking
gepubliceerd op 20 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van Nederlandstalige junior projectmedewerker - beloningsbeleid (rang A) voor de kenniscel (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Momenteel zijn er 4 vacatures en na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee(...) Toelaat

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2003200016
pub.
20/01/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van Nederlandstalige junior projectmedewerker - beloningsbeleid (m/v) (rang A) voor de kenniscel (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Momenteel zijn er 4 vacatures en na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn.2. Vereist(e) diploma('s) op 3 februari 2003 : Diploma van basisopleiding van twee cycli (minstens licentiaat) in de humane wetenschappen dat je behaalde op een universiteit of hogeschool.Onder humane wetenschappen verstaan we bijvoorbeeld wijsbegeerte, geschiedenis, taal, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologische en pedagogische wetenschappen, handels- of economische wetenschappen, bestuurskunde of politieke en sociale wetenschappen.

Laatstejaarsstudenten van het jaar 2002-2003 mogen eveneens deelnemen.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR. Jaarlijks bruto-beginsalaris : 28.265,00 euro, reglementaire toeslagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 3 februari 2003.

U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070/66 66 20 - hou rijksregisternr. en referentienr. bij de hand !), fax (02/553 50 50) of brief (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, SELOR, Cel Werving Vlaamse Gemeenschap, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel - Tel. 02-553 51 12).

De SELOR-infolijn is bereikbaar op het nummer 02-214 45 66.

U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website www.selor.be of via Kathy.Tas@azf.vlaanderen.be Om geldig te solliciteren vermeldt u uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer, uw hoogst behaalde diploma en het referentienummer (ANV03004) van de selectieprocedure. Je sollicitatie is pas volledig indien vergezeld van een ingevuld standaard CV (biografische vragenlijst). Deze vragenlijst kan je downloaden via de site van Selor of aanvragen via de Selor-infolijn.

Zoniet zal met uw sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^