Vacante Bettreking
gepubliceerd op 17 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 4; - Oudenaarde : 1; - Charleroi : 2; - bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1; - bij het vre - opsteller bij de griffie : -

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009634
pub.
17/09/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 4; - Oudenaarde : 1; - Charleroi : 2; - bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg : 1; - opsteller bij de griffie : - van het vredegerecht van het vijfde kanton Gent : 1; - van de politierechtbank te Charleroi : 1, vanaf 5 januari 2005; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 1, vanaf 27 februari 2005; - administratief agent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel : 1 (*); - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Hasselt : 1; - Brugge : 1; - vertaler bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : 1, vanaf 1 februari 2005; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 1; - Doornik : 1, vanaf 1 januari 2005.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken - 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn. (*) De geslaagden voor een wervingsexamen voor de graden van telefoniste of bode behouden hun aanspraken op benoeming in de graad van administratief agent (artikel 24 van het koninklijk besluit van 19 maart 1996).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^